Rubrik desktop: Galaxy S9.
Rubrik mobil: Galaxy S9.
Hårdvara:
Fritext hårdvara: Kampanj på 30 GB och uppåt.
Abonnemang:
Fritext abonnemang:
Bindningstid: /Data-Pages/Bindningstider/24-Manader/
Knapplänk: /handlers/Pages/ShopFlow/DevicePage.aspx?id=31255&epslanguage=sv
Knapptext: Köp nu
Override-bild: /Global/2018/Foretag/Handla/Handla start/gs9-front-purple.png

Bakgrundsbild:

Utfallande override-bild: