Till innehållet
Meny

Sparar inte bara energi.

Förutom att täckningen ökar och vi kan nå tidigare oåtkomliga platser i glesbygd och under jord, så är tekniken betydligt mer energieffektiv. Detta innebär i praktiken att sensorer kan fungera i över 10 år på batteri. Att sensorer för NB-IoT dessutom är billigare att tillverka innebär att det finns möjlighet till stora kostnadsbesparingar, utan att behöva tumma på mobiliteten.