Till innehållet
Meny

IT-konsulten.

3FrontOffice S.

IT-konsulten jobbar för sitt eget enmansföretag. Hon använder 3FrontOffice S för att kunna ta emot jobbets samtal på ett eget fastnummer i sin telefon. Lediga dagar vidarekopplas detta till telefonsvararen, medan hennes privata mobilnummer finns tillgängligt för vänner, familj och de allra viktigaste affärskontakterna - som alltid behöver kunna nå henne.

✓ Fastnummer in till företaget
✓ Eget privat mobilnummer för övriga samtal
✓ Tidsstyrd hänvisning till telefonsvararen under lediga dagar