Till innehållet
Meny

3Extrasurf

3Extrasurf är en tillvalstjänst för dig som gjort slut på den surf som ingår i ditt abonnemang eller tillvalstjänst.

3Extrasurf gäller bara för surf inom Sverige och EU. Tjänsten går att köpa till om du har ett surfabonnemang, ett surftillval eller fri surf.

Köp 3Extrasurf direkt via SMS.

Allt du behöver göra är att SMSa koden för den storlek på surfpaketet du vill köpa till 2527.

SMS-koder Datamängd Pris
0,2 200MB 49 kr
1 1GB 99 kr
3 3GB 149 kr
5 5GB 169 kr
10 10GB 249 kr
20 20GB 349 kr