Till innehållet
Meny

Er faktura kommer att se annorlunda ut när vi uppdaterar villkoren.

Beloppet kommer att vara högre månaden efter förändringen och det beror på att abonnemanget/abonnemangen kommer att betalas i förskott (innevarande månad). Beloppet kommer att vara högre månaden efter förändringen och det beror på att abonnemanget/abonnemangen kommer att betalas i förskott (innevarande månad). Det betyder att ni första månaden betalar för en hel månad samt för föregående månadens dagar från det datum de nya villkoren trädde i kraft. Exempel: Om bytet av abonnemang sker den 17e, betalar ni från den 17e till den sista dagen i den månaden och hela nästkommande månad på samma faktura.