Till innehållet
Meny

Fakturan från Tre.

Här förklarar vi hur fakturan är uppbyggd, och vilka sätt du kan få den levererad på. Vi visar dig var du hittar ditt OCR-nummer, beloppet du ska betala och vilken period du debiteras för. Fakturan skickas till dig senast den 20e varje månad och på Mitt3 hittar du fakturan i början av månaden.

Olika sätt att få och betala fakturan.

Enskild firma.

Aktiebolag och övriga företag.

Fakturaguide.

Sida 1.

fakturaförklaring

1. OCR/Fakturanumret. Fakturanumret är unikt för varje faktura, och du anger detta vid betalning om du inte använder dig av inbetalningskortet.
2. Förfallodag. Anger det datum betalningen ska vara oss tillhanda.
3. Belopp att betala. Det totala beloppet för fakturan.
4. Fakturauppgifter inklusive momsredovisning.

Sida 2.

fakturaförklaring

1. Abonnemang.  En sammanställning av alla de abonnemang du har.
2. Övrigt. Övrigt innehåller kostnader som inte är specifika till ett visst abonnemang. Här hamnar t.ex. fakturaavgiften och justeringar. Datumet till höger visar när den lades in.
3. Konto. Kontot innehåller produkter som är kopplade till alla abonnemang, t.ex. 3Dela Data som tillåter dig att dela data mellan abonnemang.
4. Debiteringsperioder. Siffran avser antalet av varje abonnemang. Tänk på att du ibland kan bli debiterad för flera debiteringsintervaller, och att antalet kan vara ”2 st” även om du endast har ett abonnemang av den abonnemangstypen.

Sida 3.

Denna sida visar en specifikation för varje abonnemang och för hela kontot i sig. Här ser du hur varje abonnemang har använts. Samtal, SMS och data visas i denna vy.

fakturaförklaring

1. Kontot.
2. Mobilabonnemang.
3. Bredbandsabonnemang.

Vanliga frågor och svar.

Första fakturan

Att din faktura blir högre eller lägre än du förutspått beror oftast på att du debiteras vissa engångskostnader som aktiveringsavgift eller mobil/modem (hårdvara). Du som företagskund hos Tre betalar i förskott (innevarande månad). Det betyder att din faktura blir på en hel månad samt de dagar som kvarstod av den månad då du tecknade abonnemanget. Exempel: Tecknade du abonnemanget den 15e, betalar du från den 15e till den sista dagen i den månaden och hela nästkommande månad på samma faktura.
Första fakturan

Bank- och Plusgironummer

Bankgiro: 319-9973 Plusgiro: 493 04 00 - 9
Bank- och Plusgironummer

Vad är "Delbetalning tillbehör"?

Har du köpt tillbehör på avbetalning i 24 månader redovisas månadskostnaden för dessa på en egen rad i fakturaspecifikationen. Här ser du hur många tillbehör som delbetalas och hur mycket totalsumman är per månad. Har du fler än ett abonnemang kan du se på respektive abonnemangsspecifikation hur mycket månadsavgiften är för just det tillbehör som delbetalas.
Vad är "Delbetalning tillbehör"?

Obetald faktura

Om du inte betalar din faktura i tid kommer Tre att skicka ut en fakturapåminnelse till dig. En påminnelseavgift tillkommer. Om fakturan förblir obetald skickar vi din obetalda räkning till inkasso som i sin tur skickar ett nytt krav till dig. En inkassoavgift läggs även på din tidigare skuld. Om du inte betalar kravet kommer inkassoföretaget att lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden som kan utmäta din egendom för att skulden ska betalas. Betalningsföreläggandet leder till att du får betalningsanmärkning. Tänk på att vi spärrar din telefon för utgående trafik om du inte betalar din faktura trots våra påminnelser. Först när din faktura är betald kan vi släppa spärren. En avgift för öppning av mobil på grund av obetald faktura läggs på nästkommande faktura.
Obetald faktura

Betalning från utlandet

För att kunna betala din 3Faktura från utlandet behöver du ange dessa uppgifter: - Fakturanummer - BIC code: ESSESESS - IBAN No: SE51 5000 0000 0556 5102 7238 - Företagets namn och adress (som även står på fakturan: Hi3G Access AB, Box 30213, 104 25 Stockholm)
Betalning från utlandet

Spärrat abonnemang

Betalar du inte din faktura efter betalningspåminnelsen spärras ditt abonnemang för utgående trafik (även till kundservice). En avgift tillkommer för att häva spärren.
Spärrat abonnemang

Varför står det röst- och videosamtal på fakturan?

Röst- och videosamtal är en rubrik, under rubriken finner du en detaljerad beskrivning av vilken typ av samtal du ringt. Står det inte ”videosamtal” och information om hur många och hur långa dessa har varit eller vad dem har kostat, har du inte blivit debiterad för några videosamtal - utan endast för dina röstsamtal.
Varför står det röst- och videosamtal på fakturan?

Vad betyder ”Förmedlade tjänster”

Förmedlande tjänster är tjänster som är köpta från andra företag, t ex ringsignaler, annonsprenumerationer, nummerupplysningar, bussbiljetter osv. Dina förmedlade tjänster redovisas inklusive moms på faktura-specifikationen. På fakturans förstasida kan du se kostnaden som inte är momsgrundad.

Har du frågor eller vill säga upp produkten du beställt, ska du kontakta företaget som levererar tjänsten. Kontaktuppgifter hittar du på fakturans detaljspecifikation som du kan se när du loggar in på Mitt3.
Vad betyder ”Förmedlade tjänster”