Till innehållet
Meny

Statistikrapporter.

Den 12 december uppgraderades 3FrontOffice med förbättrade statistikrapporter.

Vad har uppdaterats?

  • Tydligare samtalsspec för användare
  • Tydligare samtalsspec för svarsgrupper (ACD/Telefonist)
  • Bättre info varifrån samtal kommer till användare och svarsgrupper
  • Bättre info om vilka agenter som har svarat på samtal till svarsgrupper (ACD/Telefonist)
  • Info om hur många samtal varje agent har låtit bli att besvara resp avvisat trots påringningsförsök
  • Bättre info om samtal till och från IVR och regelbaserat nummer
  • Felrättningar, säkerhetsuppgraderingar och prestandaförbättringar

Fler nyheter