Till innehållet
Meny

Frågor & svar.

Vad är 3FrontOffice?

3FrontOffice är vår nya växeltjänst. En snabbare och mer stabil plattform som erbjuder flera efterfrågade funktioner som ytterligare kan förenkla er vardag, t ex enklare hantering av växelmeddelanden och öppettider, samt bättre stöd för koppling av samtal.

Varför byter ni växelplattform från 3Växel till 3FrontOffice?

Vi uppgraderar för att möta kundernas behov av ny funktionalitet och hög utvecklingstakt i en stabil plattform. Den nya tjänsten levereras av Mitel, störst i världen på mobila molnväxlar.

Kommer bytet av växelplattform innebära något avbrott i telefonin?

Nej, bytet av växelplattform från 3Växel till 3FrontOffice innebär inget avbrott i telefonin. Tillsammans med en migreringskoordinator som kommer att kontakta er via telefon kommer ni överens om datum och klockslag för när flytten ska se. Vid det aktuella klockslaget kommer samtalen styras in till den nya plattformen istället för den gamla utan avbrott.

Kostar det något att byta plattform och blir det någon skillnad i månadskostnad?

Bytet av växelplattform är helt kostnadsfritt. Det kommer inte heller att bli någon skillnad i månadskostnad, ni behåller samma priser som ni haft i 3Växel vid bytet till 3FrontOffice.

När kommer vårt företag att flyttas över till 3FrontOffice?

Vi kommer att ringa upp dig och gå igenom processen steg för steg, i samtalet kommer vi också överens om när din växel ska flyttas. 

Om vi försökt att nå dig utan att lyckas kommer du att få ett brev där vi ber dig att kontakta oss istället. Om du inte kontaktar oss kommer vi ändå att flytta över din växel till den nya växelplattformen men då vid en tidpunkt vald av oss. Den tidpunkt vi då väljer att flytta din växel är inte möjlig att ändra.

Krävs det något från vår sida i samband med att vi flyttar över till den nya plattformen 3FrontOffice?

Ja, innan er växel migreras till den nya plattformen kommer ni att behöva spela in eventuella meddelanden i växeln på nytt (t.ex. välkomstmeddelande, stängtmeddelande etc.). Det är väldigt enkelt att göra i 3FrontOffice och sker via telefon eller uppladdning av en ljudfil i WAV-format. I god tid innan migreringen kommer en migreringskoordinator att kontakta dig och skicka instruktioner via mail.

I samband med migreringen behöver ni den nya växelappen 3FrontOffice som laddas ned via App Store eller Play-butiken. Det finns även ett nytt administrationsgränssnitt (https://3frontoffice.tre.se/). Om ni använder Softphone behöver den nya Softphone-klienten laddas ned, vilket görs på webben via administrationsgränssnittet.  

Efter migreringen får alla användare en ny telefonsvarare och de behöver spela in eget hälsningsmeddelande på nytt genom att ringa kortnummer 333 från mobilen.

Vilken skillnad kommer det att bli för oss när vi går från 3Växel till 3FrontOffice?

Bytet av växelplattform innebär, utöver nytt administrationsgränssnitt och en ny app, en mängd nya möjligheter och funktioner.

Några exempel är:

  • Bättre stöd för att koppla samtal i appen (både direkt koppling och bevakad).
  • Bättre Softphone på datorn för både PC och MAC där det är enkelt att koppla samtal med ”drag and drop”.
  • Enkelt att ladda upp, spela in och ändra egna växelmeddelanden. Inspelade meddelanden kan sparas och återanvändas senare. T ex kan ett julmeddelande återanvändas år från år.
  • En annan efterlängtad funktion är att det i 3FrontOffice går att ställa in växelns öppettider baserat på datum. På så sätt kan ni enkelt lägga in avvikelser i öppettider vid t.ex. konferenser och högtider långt i förväg.
  • Om ni har call center-verksamhet, t.ex. försäljning och support kan ni som tillval välja en avancerad svarsgrupp, kallad ACD Premium, som har funktioner som gör att ni kan hantera samtal och trafik på ett mer effektivt och kundvänligt sätt. T.ex. agent och samtalsstatistik i realtid på en webbsida, återuppringning från kö, beräknad väntetid, information om kö-position, integration mot kunddatabaser, m m.
  • Bättre telefonkonferens som ingår utan extra kostnad i både 3FrontOffice M och L.

För mer information om priser för 3FrontOffice, se prislistan (.pdf)

Jag vill lära mig mer om 3FrontOffice, hur gör jag?

För att läsa mer om 3FrontOffice och hitta guider, gå in på https://www.tre.se/foretag/kundservice/3vaxel. Vi erbjuder även utbildning online, läs mer på www.tre.se/3frontoffice/utbildning