Till innehållet
Meny

Förbättrad vidarekoppling.

Nu har vi förbättrat vidarekoppling för användare i 3FrontOffice så att användarna själva enkelt kan vidarekoppla sina nummer till valfritt annat  nummer inom och utanför företaget. Man kan ha olika inställningar för det mobila och det fasta numret. Förbättringarna gäller för tre olika typer av vidarekopplingar:

  • Direkt vidarekoppling (vidarekoppling av alla samtal) 
  • Vidarekoppling vid en aktivitet, t ex Möte
  • Vidarekoppling vid Upptaget och vid Ej svar

Beroende på vilken typ av vidarekoppling du vill använda gör du på olika sätt.

Direkt vidarekoppling (vidarekoppling av alla samtal)
När du använder direkt vidarekoppling går alla samtal direkt vidare från ditt nummer till numret som du vidarekopplat till utan att det ringer i din telefon. Vidarekoppla så här:

Ställ in Direkt vidarekoppling
Ställ in Direkt vidare koppling för annan användare.

Vidarekoppling vid aktivitet
När du har ställt in en aktivitet, t ex Möte vidarekopplas samtal som standard till ett uppläst meddelande och Röstbrevlåda. Men du kan också vidarekoppla till valfritt annat nummer vid aktivitet, t ex till en kollega eller till receptionen. Dessutom kan du välja om bara det fasta numret ska vidarekopplas vid aktiviteten. Vidarekoppla så här:

Vidarekoppla bara fast nummer vid aktivitet 
Vidarekoppla till valfritt nummer vid aktivitet i mobila appen
Vidarekoppla till valfritt nummer vid aktivitet i softphone i datorn 

Vidarekoppling vid Ej svar och vid Upptaget
När du inte kan svara eller när det är upptaget vidarekopplas samtal som standard till Röstbrevlåda. Men du kan också vidarekoppla till valfritt annat nummer inom eller utanför företaget.
OBS! Innan du kan använda förbättrad vidarekoppling vid Ej svar och Upptaget behöver företagets administratör eller Tres kundservice göra en ”aktivering”.

Aktivera förbättrad vidarekoppling för Ej svar och Upptaget (görs av admin eller Tres kundsevice)
 

När ni har gjort denna aktivering kan du som användare själv ställa in vidarekoppling till valfritt nummer vid Ej svar och Upptaget.

Ställ in vidarekoppling till valfritt nummer vid Ej svar och Upptaget
Ställ in vidarekoppling till valfritt nummer vid Ej svar och Upptaget för annan användare
Ställ in vidarekoppling till växelnummer vid Ej svar och Upptaget

Tillbaka