Till innehållet
Meny

Vidarekoppla alla samtal, vid upptaget och vid ej svar.

 • Gå in på 3FrontOffice webb: 3frontoffice.tre.se i Användarvyn
 • Välj Tjänster / Vidarekoppling

 • Skriv in valfritt nummer dit du vill vidarekoppla i de rutor där du vill aktivera vidarekoppling
  - Direkt vidarekoppling av alla samtal – alla samtal går vidare till annat nummer
  - När du är upptagen i annat samtal
  - När du inte kan svara (gäller även om telefonen är avstängd)
 • Om du har både fast och mobilt nummer kan du kan välja om vidarekoppling ska gälla för båda numren eller bara det ena
  - Vidarekoppla för båda numren: skriv in vidarekopplingsnumret både i rutan under mobilt nummer och i rutan under fast nummer
  - Vidarekoppla bara det ena numret: skriv in vidarekopplingsnumret antingen i rutan under mobilt nummer eller i rutan under fast nummer
 • Om du har tom ruta för ej svar och upptaget så vidarekopplas samtalet till Röstbrevlåda (som standard)

Guide.

3FrontOffice Vidarekoppling på webben (.pdf)

Tillbaka