Till innehållet
Meny

Vidarekoppla till valfritt nummer vid aktivitet i app.

Nu kan du välja om vidarekoppling vid Aktivitet ska gälla både fast och mobilt nummer eller om bara det fasta numret ska vidarekopplas. Detta val fungerar både om du använder standardinställning för vidarekoppling vid aktivitet eller om du vidarekopplar till ett valfritt nummer.

Ställ in Aktivitet.

  • Gå till huvudmenyn
  • Välj Min profil och sedan Aktivitet eller gå till höger från Kontaktlistan
  • Klicka på dom tre punkterna bredvid nuvarande aktivitet
  • Välj aktivitet, t ex Möte
  • Behåll Stör ej för Tillgänglighet
  • Markera Ange sluttid och välj sluttid för aktiviteten (datum och tidpunkt)
  • Kontrollera inställningarna för Aktivitetsomstyrning. Om du vill att samtal vidarekopplas enligt din standardinställning (meddelande och telefonsvarare för de flesta) välj då Använd standardomstyrning
  • Om du vill vidarekoppla till ett valfritt nummer välj då Åsidosätt standardomstyrning och skriv in önskat nummer
  • Spara genom att trycka på Klar

I detta läge vidarekopplas både det fasta och mobila numret vid Aktivitet.

Om du bara vill vidarekoppla det fasta numret under aktiviteten så går du in på inställningen Roll och väljer Aktivitet påverkar bara fastnr.

 

Tillbaka