Till innehållet
Meny

Ställ in direkt vidarekoppling för annan användare.

  • Gå in på 3FrontOffice webb: 3frontoffice.tre.se
  • Välj Administratörsvy
  • Välj Användaradministration / Användare
  • Välj önskad användare
  • Klicka på Vidarekoppling
  • Skriv in vidarekopplingsnummer i rutorna för de samtalsfall där användaren ska aktivera vidarekoppling
  • Klicka på Verkställ

Tillbaka