Till innehållet
Meny

Ställ in direkt vidarekoppling.

 

  • Gå in på 3FrontOffice webb: 3frontoffice.tre.se i användarvyn
  • Välj Tjänster / Vidarekoppling
  • Om du har både fast och mobilt nummer och vill att båda numren ska vidarekopplas skriver du vidarekopplingsnumret i båda rutorna för Direkt vidarekoppling (Mobil kontor och Fast kontor).
  • Om du vill att bara det ena numret ska vidarekopplas skriver du in vidarekopplingsnumret i en av rutorna
  • Du kan vidarekoppla ditt mobila och fasta nummer till olika nummer
  • Klicka på ”VerkställStäll in Direkt vidarekoppling för annan användare (för administratör)