Till innehållet
Meny

Vidarekoppla till valfritt nummer vid aktivitet i softphone.

Ställ in Aktivitet i Softphone.

  • Logga in i softphone
  • Klicka på nuvarande Aktivitet (brevid Namn och Samtals-ID)
  • Klicka på Anpassad aktivitet, längst ner i listan
  • Välj aktivitet, t ex Möte
  • Behåll Stör ej för Tillgänglighet
  • Markera Ange sluttid och välj sluttid för aktiviteten (datum och tidpunkt)
  • Kontrollera inställningarna för Aktivitetsomstyrning. Om du vill att samtal vidarekopplas enligt din standardinställning (meddelande och telefonsvarare för de flesta) välj då Använd befintlig vidarekoppling

  • Om du vill vidarekoppla till ett valfritt nummer välj då Tillfällig vidarekoppling och skriv in önskat nummer
  • Spara genom att trycka på OK

I detta läge vidarekopplas både det fasta och mobila numret vid Aktivitet.
Om du bara vill vidarekoppla det fasta numret under aktiviteten så går du in på Tjänster, väljer Roll och väljer sedan Aktivitet påverkar bara fastnr.

Tillbaka