Till innehållet
Meny

Samtals-ID.

Förbättrad nummerpresentation.

Nu förbättrar vi funktionen för nummerpresentation och nummervisning samt ändrar namn till Samtals-ID. I denna uppgradering förbättrar vi också vidarekopplingsfunktionen för användare. Läs mer längst ner på denna sida.

I samband med uppgraderingen kan dina inställningar för nummerpresentation påverkas. Vänligen kontrollera dina inställningar för Samtals-ID så att rätt nummer visas när du ringer utgående samtal.

Ställ in ditt Samtals-ID i mobilappen

Ställ in ditt Samtals-ID i Softphone

Ställ in annan användares Samtals-ID för administratörer

Vad är Samtals-ID?

Samtals-ID är en ny och uppdaterad typ av nummerpresentation som ger dig utökad möjlighet att välja vilket nummer du vill visa för den du ringer till. Nu kan du välja nummervisning mellan fler nummer, bl a kan du visa nummer för alla de svarsgrupper som du är medlem i. Gör inställningarna enligt instruktionerna ovan.

Tidsstyrd nummervisning.

Om ert företag dessutom använder 'tidsstyrd nummervisning' rekommenderar vi er att kontrollera att den nya rollen 'Samtals-ID styrs av arbetstid' är aktiverad.

Ställ in rollen 'Samtals-ID styrs av arbetstid' i appen

Ställ in rollen 'Samtals-ID styrs av arbetstid' i Softphone

Ställ in annan användares roll för administratörer

SMS till administratörer och användare.

Vi informerar alla 3FrontOffice-administratörer om denna förbättring via SMS 2-3 dagar innan uppgraderingen och alla 3FrontOffice-användare via SMS dagen innan uppgraderingen.

 

Förbättrad vidarekoppling för användare.

I denna uppgradering har vi också förbättrat vidarekopplingsfunktionen för användare i 3FrontOffice så att de själva och enkelt kan vidarekoppla sina nummer med stor flexibilitet. Man kan ha olika inställningar för det mobila och det fasta numret. 
OBS! Inställningar för vidarekopplingar görs numera lite annorlunda jämfört med tidigare.

Kom igång med förbättrad vidarekoppling