Till innehållet
Meny

Spela in och ändra meddelanden i 3FrontOffice

Du kan enkelt spela in och ändra meddelanden som används för olika nummer i 3FrontOffice. T ex välkomstmeddelande, kömeddelande, meddelande vid stängt och meddelande för gruppinkorg. Inspelade meddelanden sparas i 3FrontOffice och kan sedan väljas för olika nummer i växeln och för scheman (numrets öppettider i 3FrontOffice).

Spela in nytt meddelande

 1. Gå in på 3FrontOffice webbsida https://3frontoffice.tre.se
 2. Välj Organisation -> Röstmeddelanden. Där ser du alla de meddelanden som finns i er 3FrontOffice.
 3. Gå längst ner på sidan och välj Nytt röstmeddelande.
 4. Skriv in namn på meddelandet.

 5. Skriv in innehållet (det ni säger i meddelandet).
 6. Välj eller skriv in ditt eget nummer eller något annat nummer i 3FrontOffice som ska ringas upp för inspelning.
 7. Gör dig beredd att läsa in meddelandet och klicka sen på Initiera samtal.
 8. Nu kommer du att bli uppringd av 3FrontOffice. Om du har flera telefoner anslutna till ditt nummer kan du välja var du vill svara och spela in. Tänk på att ljudet blir bättre om du använder ett professionellt headset.
 9. När du spelat in kan du gå tillbaka till sidan med röstmeddelanden och leta upp det nyinspelade meddelandet och lyssna på det genom att välja Spela upp.

 10. Om du är nöjd med meddelandet är det nu klart att användas genom att gå in och välja det på ett nummer i växeln (funktionsnummer) eller i ett schema.
 11. Om du inte är nöjd och vill spela in det igen klickar du på Redigera och gör en ny inspelning.

Ändra ett meddelande

 1. Gå in på 3FrontOffice webbsida https://3frontoffice.tre.se
 2. Välj Organisation -> Röstmeddelanden. Där ser du alla de meddelanden som finns i er 3FrontOffice
 3. Gå ner till önskat meddelande, klicka på det och välj Redigera
 4. Spela in på samma sätt som för ett nytt meddelande

Ladda upp ett meddelande som finns sparat som ljudfil

 1. Gå in på 3FrontOffice webbsida https://3frontoffice.tre.se
 2. Välj Organisation -> Röstmeddelanden. Där ser du alla de meddelanden som finns i er 3FrontOffice.
 3. Gå längst ner på sidan och välj Nytt röstmeddelande.
 4. Skriv in namn på meddelandet.

 5. Skriv in innehållet (det som sägs i meddelandet).
 6. Välj Importera filen.
 7. Välj Choose file och välj önskad fil i din dator. Observera att ljudfilen måste vara i formatet WAV- eller AIFF-format, 16-bit signed PCM.
 8. Välj importera.

Läs mer om växelmeddelanden i 3FrontOffice i användarguiderna: tre.se/3frontofficesupport