Till innehållet
Meny

Ställ in vidarekoppling vid Ej svar och Upptaget.

 

  • Gå in på 3FrontOffice webb: 3frontoffice.tre.se i Användarvyn
  • Välj Tjänster / Vidarekoppling
  • Om du har både fast och mobilt nummer och vill att båda numren ska vidarekopplas skriver du vidarekopplingsnumret i båda rutorna för för Upptaget (Mobil kontor och Fast kontor).
  • Om du vill att bara det ena numret ska vidarekopplas skriver du in vidarekopplingsnumret i en av rutorna för Upptaget
  • Gör samma inställningar för Ej svar
  • Du kan vidarekoppla ditt mobila och fasta nummer till olika nummer
  • Klicka på ”Verkställ”Ställ in vidarekoppling vid Ej svar och Upptaget för annan användare (för administratör)