Till innehållet
Meny

Vidarekoppling till växelnummer vid Aktivitet i Softphone.

Nu kan du välja om vidarekoppling vid Aktivitet ska gälla både fast och mobilt nummer eller om bara det fasta numret ska vidarekopplas.Detta val fungerar både om du använder standardinställning för vidarekoppling vid aktivitet eller om du vidarekopplar till ett valfritt nummer.

Ställ in Aktivitet i Softphone.

  • Logga in i softphone
  • Klicka på nuvarande Aktivitet (brevid Namn och Samtals-ID)
  • Klicka på Anpassad aktivitet, längst ner i listan
  • Välj aktivitet, t ex Möte
  • Behåll Stör ej för Tillgänglighet
  • Markera Ange sluttid och välj sluttid för aktiviteten (datum och tidpunkt)
  • Gå till Aktivitetsomstyrning
  • Välj Tillfällig vidarekoppling och skriv in önskat nummer
  • Spara genom att trycka på OK

I detta läge vidarekopplas både det fasta och mobila numret vid Aktivitet

Om du bara vill vidarekoppla det fasta numret under aktiviteten så går du in på Tjänster, väljer Roll och väljer sedan Aktivitet påverkar bara fastnr

Tillbaka