Till innehållet
Meny

Ställ in vidarekoppling vid Ej svar och upptaget för annan användare (för admin).

  • Gå in på 3FrontOffice webb: 3frontoffice.tre.se
  • Välj Administratörsvy
  • Välj Användaradministration/Användare
  • Välj önskad användare
  • Klicka på Vidarekoppling
  • Skriv in vidarekopplingsnummer i rutorna för de samtalsfall där användaren ska aktivera vidarekoppling
  • Klicka på Verkställ