Till innehållet
Meny

Säkerhetsinformation om Tres växeltjänst för företag.

Mellan den 2-7 juli i år utsattes vi på Tre för ett dataintrång i vår växeltjänst för företag. De som gjorde intrång kom över loggar med inkommande och utgående samtal.

Eftersom ditt telefonnummer har ringt ett av de drabbade företagen, finns det en risk för att ditt telefonnummer blivit synligt av obehöriga.

Varför har jag blivit kontaktad?

Vi meddelar dig om händelsen då ditt telefonnummer har ringt till ett av de drabbade företagen under den här perioden. Ditt telefonnummer kan därmed ha varit synligt för obehöriga. De uppgifter som obehöriga kan ha sett i systemet är ditt telefonnummer i en samtalslista som funnits registrerad hos det drabbade företaget och som visar vilket telefonnummer du har ringt.

Vad behöver jag göra nu?

Dataintrånget var inte inriktat på att stjäla eller komma över personuppgifter och vi har därför bedömt att händelsen inte har påverkat dig negativt. Vi ser inte någon anledning till att rekommendera dig att vidta särskilda skyddsåtgärder.

Att vi inte meddelade dig direkt beror på att vi inte har kunnat identifiera några risker för att händelsen kan antas ha påverkat dig negativt, i så fall hade vi varit skyldiga att informera dig om incidenten enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen vill oavsett detta ändå att vi informerar alla som eventuellt kan ha berörts av händelsen.

Information om incidenten

Till följd av ett dataintrång kunde obehöriga ta kontroll över användarkonton i Tres växeltjänst för företag. När användarkontot hade tagits över har man vidarekopplat kontots telefonnummer i syfte att göra bluffsamtal till utlandet. Denna vidarekoppling har inte berört ditt telefonnummer eller abonnemang, enbart det nummer du har ringt till under den specifika perioden. De uppgifter som kan ha visats för obehörig är ditt telefonnummer och vilket telefonnummer du har ringt.

Omedelbart efter upptäckten stängde vi av åtkomsten till berörda användarkonton i företagsväxeln och återställde lösenorden för samtliga växelkunder. Vi har även ändrat lösenordspolicyn och ökat säkerheten vid inloggning för att förhindra nya dataintrång. Händelsen har även polisanmälts.

Kontakta oss

Telefon-nummer: 46 (0) 735 300 407 (mån-fre 13-16 fram tom den 20/12)
E-post: kontakta.foretag@tre.se

Vanliga frågor och svar.

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra några särskilda skyddsåtgärder. Det som obehöriga kunde se vid intrånget var en samtalslista med ditt telefonnummer, men inte vem numret tillhör, och vilket telefonnummer du ringde. De som gjorde intrång i vår växel var inte ute efter att stjäla personuppgifter.
Behöver jag göra något?

Hur vet jag att mina uppgifter inte har kapats?

De enda uppgifterna som obehöriga kan ha sett är en samtalslista där ditt telefonnummer står och till vilket nummer du ringde. Det fanns inga uppgifter om vem telefonnumret tillhör. De uppgifter som kan ha varit synliga vid intrånget kan inte användas för att kapa dina uppgifter.
Hur vet jag att mina uppgifter inte har kapats?

Vilket nummer har jag ringt?

Vi kan dessvärre inte lämna inte ut information om de företag som drabbades av händelsen för att skydda företagens integritet. De företag som drabbades av intrånget informerades direkt i samband med intrånget i juli och har gjort åtgärder för att denna typ av intrång inte kan ske igen.
Vilket nummer har jag ringt?