Till innehållet
Meny

Microsoft Teams är den mest använda företagslösningen för kommunikation och samarbete inom och mellan företag.

  • Nu lanserar vi 3Växel Teamstelefoni som integrerar 3Växel och Teams. Det gör det möjligt att ringa och ta emot samtal till och från vanliga telefonnummer direkt i Microsoft Teams
  • Användaren med Teamstelefoni har två telefonnummer

-          Ett fast telefonnummer som går till Teams (”jobbnumret”)

-          Ett mobilnummer som går till mobiltelefonen

  • Användaren kan välja att ringa vissa samtal från Teams och vissa samtal från mobilen
  • Samtal från Teams och från mobilen debiteras på ett och samma mobilabonnemang från Tre

-          T ex på 3Företag-abonnemanget som innehåller obegränsade samtal inom Sverige och 10 timmar samtal till utlandet (vid 24 mån bindning)

  • -          Vad krävs?

-          3Abonnemang, 3Växel-tillval och Teamstelefoni-tillval

-          Microsoft eller Office 365-licenser med telefonsystemlicens som ger tillgång till publik telefoni, t ex E5, o s v

Ladda ner produktblad