Till innehållet
Meny

Viktigt för dig med 3FrontOffice.

Vår mobila växel.

Den 25 maj 2018 trädde EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Vi på Tre tar dataskydd och reglerna i GDPR på allra största allvar.  

När ni använder 3FrontOffice, behandlar Tre personuppgifter för ändamål som ni bestämmer och ni är därmed personuppgiftsansvarig för denna behandling. Tre är i förhållande till sådan behandling ett så kallat personuppgiftsbiträde till er. Detta innebär att vi behöver teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt kraven i GDPR.

1. Klicka här för att ladda ner personuppgiftsbiträdesavtalet

2. Skriv ut avtalet i två exemplar.

3. Fyll i företagsnamn, organisationsnummer och adress i första stycket.

4. Läs igenom och signera personuppgiftsbiträdesavtalet på sidan 5.

5. Skicka tillbaka ett av de signerade avtalen till:

Hi3G Access AB
Att: 3FrontOfficeDPA
Box 7012
121 07 Stockholm-Globen

Det går även bra att scanna in avtalet och skicka in till 3frontofficeDPA@tre.se

Lista över underbiträden

Om ni har frågor till oss är ni varmt välkomna att kontakta oss i formuläret nedan.
Se även vanliga frågor och svar för ytterligare information.