Gå till innehållet

Your way of working

Your Way of Working, eller YWOW som de flesta av oss säger, är vårt gemensamma arbetssätt i 3Huset (vårt huvudkontor).

Your way of working

Your Way of Working, eller YWOW som de flesta av oss säger, är vårt gemensamma arbetssätt i 3Huset (vårt huvudkontor).

3Huset - YWOW

YWOW är utformat utifrån vår kultur där vårt kontor är byggt för att passa medarbetarna och tillgodose att alla medarbetare är unika individer med olika behov. Därför finns en stor mängd olika typer av arbetsplatser att välja mellan som bejakar olika behov såsom tystnad, möten, samtal & koncentration.

Bästa förutsättningarna

Med YWOW kan varje medarbetare välja en miljö där de kan utföra sitt arbete för stunden/dagen på bästa sätt och på så sätt kunna vara bäst på det du gör. Det är enkelt att snabbt men rätt samla de kollegor som du för stunden behöver samarbeta med.

Öppenhet och samarbete

Med YWOW skapas öppenhet och samarbete då du istället för egna skrivbord använder hela huset som arbetsplats. På så sätt blir det lättare att lära sig av varandra och samarbeta mellan olika delar i vår organisation. I 3Huset bevisar vi att vi är Challenger och vi har därför skapat dessa ytor för att samverka då vi vet att samverkan leder till större produktivitet och innovationskraft.

Starten

Som team har man en tydlig samhörighet och i 3Huset har varje team också en egen knutpunkt som vi kallar för Starten. Starten är en teamets hemmahamn och en naturlig samlingspunkt, i den finner du din individuella förvaring, men som medarbetare är du välkommen att placera dig var som helst i huset där du kan utföra ditt arbete på bästa sätt. Förutom finns mycket utrymme för både rörelse, träning, fokus & reflektion vilket främjar hälsa och minskar stress.