Till innehållet
Meny

Extra trygghet.

I orostider månar vi lite extra om din trygghet. Därför har vi tagit fram en försäkring som betalar din mobilräkning om du blir arbetslös eller sjukskriven.

Det här täcker försäkringen.

Om du blir arbetsoförmögen till följd av arbetslöshet eller sjukdom, täcker försäkringen din mobilräkning och eventuella andra hushållskostnader om du väljer att försäkra högre belopp.

v

Jag vill försäkra min mobil.

Kostnaden för att försäkra din mobilräkning är 4,50 kr per 100 kr du har i mobilräkning.

Ett exempel: Om du normalt har 600 kr/mån i mobilräkning utan försäkring, betalar du 27 kr/mån. Din skyddade månadsfaktura kostar alltså 627 kr/mån med försäkring.

v

Jag vill försäkra mina hushållskostnader.

Vi har tagit fram tre färdiga paket som täcker de vanligaste hushållskostnaderna.

Tre betalskydd small – du försäkrar 2.500 kronor per månad (din premie blir 112,50 kr per mån)

Tre betalskydd medium – du försäkrar 5.000 kronor per månad (din premie blir 225 kr per mån)

Tre betalskydd large– du försäkrar 8.000 kronor per månad (din premie blir 360 kr per mån)

Du kan självklart välja att försäkra en valfri summa upp till 10 000 kr per månad. Kontakta oss på telefon 020 – 075 37 58 eller maila oss på tre@silentium.se så hjälper vi dig.

Varför säljer Tre försäkring?

En kundundersökning visade att nästan 70 % av svenskarna hellre köper trygghetstjänster av sin mobiloperatör än av banker och försäkringsbolag om försäkringarna är bättre eller billigare. Därför har vi gjort just det - tagit fram ett bättre ekonomiskt trygghetspaket för dig som kund hos oss.

Försäkringens begränsningar.

Vid hel arbetsoförmåga lämnas inte ersättning om arbetsoförmågan har sin grund i sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom eller förelegat före försäkringen trädde ikraft. Ersättning lämnas inte heller vid hel arbetsoförmåga på grund av graviditet. För vissa tillstånd och besvär utgår inte ersättning de första 24 månaderna. Läs vidare om försäkringens begränsningar i försäkringsvillkoren nedan.

Frågor och svar

För att teckna Tre betalskydd ska du:
• Vara kund hos Tre
• Ha fyllt 18 men inte 60 år
• Vara fullt arbetsför
• Vara folkbokförd och boende i Sverige samt inskriven i svensk försäkringskassa
• Vara tillsvidareanställd sedan minst sex månader (minst 20 timmar/vecka) eller vara egen företagare* ansluten till erkänd A-kassa
• Inte vara medveten om varsel, uppsägning eller kommande arbetslöshet
*för företagare gäller försäkringen vid sjukdom och olycksfall, ej arbetslöshet.

Vad ersätter Tre betalskydd
Om du drabbas av hel arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall eller om du blir ofrivilligt arbetslös utbetalas ett månadsbelopp som du själv väljer, dock max. 10 000 kronor per månad. Månadsbeloppet betalas ut upp till 12 månader så länge du är fortsatt arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös. Exakt vilka försäkringsbelopp som gäller framgår av det försäkringsbesked du får när du tecknar försäkringen. För ersättning krävs att viss kvalificeringstid och därefter karenstid har passerat, läs mer i försäkringsvillkoren nedan.

Hur tecknar jag Tre trygghet?
Du kan teckna försäkringen genom att kontakta Silentium AB, vår partner för försäkringsförmedling. Du ringer 020 – 075 37 58, vardagar mellan 09:00 – 15:00 (lunchstängt 12-13:15). Du kan också maila tre@silentium.se så hjälper de dig.

Vad kostar Tre trygghet?
Kostnaden för försäkringen är 4,5 % av det försäkrade månadsbeloppet. För varje 100 kr som du försäkrar kostar försäkringen 4,50 kr.

Hur länge kan jag behålla försäkringen?
Försäkringen fortlöper automatiskt varje månad med samma försäkringsbelopp, tills du säger upp den. Du kan behålla Tre:s betalskyddsförsäkring tills månaden innan du fyller 65 år.

Kontakta oss.

När du tecknat försäkringen får du en bekräftelse via SMS och ett försäkringsbevis via e-post. Försäkringsbeviset är en värdehandling som du ska spara. Förköpsinformation och fullständiga villkor finns nedan.

Tillstånd och förmedling.
Ytterligare information om Silentium AB: tillstånd att bedriva försäkringsförmedling hittar du här: Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tel: 060-184000 www.bolagsverket.se Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Tel: 08-7878000 www.fi.se ANSVARSFÖRSÄKRING Silentium Västerås AB har tecknat ansvarsförsäkring hos Nordeuropa Försäkring AB (organisationsnummer: 556632-6657), Box 56044, 102 17 Stockholm och är medlem i förmedlarorganisationen Tydliga.

Klagomål
Har du klagomål bör du snarast möjligt vända dig till Silentium Västerås AB Att: Klagomålsansvarig Adress: Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås ulf.dahlberg@silentium.se Handläggningstiden ska ej överstiga två veckor för inkomna klagomål, under vilken tid klaganden ska få ett besked.

Tvist
Om en tvist uppstår mellan Silentium och försäkringstagaren, har försäkringstagaren en möjlighet att få tvisten prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol. Ytterligare information och assistans kan fås av Konsumenternas Bank− och finansbyrå.

Skadeanmälan
Skadedrabbad försäkringstagare kan ansöka ersättning genom att skicka skadeanmälan till Skadeanmälan: +46 (0)8 98 33 60 Jour: +46 (0)31 703 17 27 info@se.sedgwick.com

Se våra försäkringsvillkor