Till innehållet
Meny

Abonnemanget är bundet.

Din nummerflytt kan inte genomföras för att abonnemanget som numret tillhör har bindningstid kvar hos din gamla operatör. 

Gör så här: 

  1. Kontakta din gamla operatör för att öppna upp numret för nummerflytt och få information om eventuella kostnader 
  2. Logga in på Mitt3, klicka på Abonnemang och välj sedan Nummerflytt och Nummervisning för att påbörja en ny nummerflytt
  3. Ett SMS med datum och tid för flytten skickas både till ditt tillfälliga 3Nummer och det nummer du vill flytta in till oss

Frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig.