Till innehållet
Meny

Bekräftelse

Tack, din del av avtalet är nu signerat.

Överlåtelseavtalet skickas vidare för signering till:

Mobilnummer som ska överlåtas:

Vi har skickat ett mail till som behöver signera sin del av avtalet med BankID för att slutföra överlåtelsebeställningen.

Om signering inte skett inom ett par dagar får tillträdande part en påminnelse och ytterligare en påminnelse efter en vecka. Signeringen är öppen för tillträdande part i två veckor. Om tiden överskrids behöver en ny beställning göras.

När båda parter signerat avtalet skickas en pdf med avtalet ut båda, och samtidigt får båda parter ett mail med ett ärendenummer och beräknad aktuell hanteringstid. När överlåtelsehanteringen är färdig uppdateras ärendet och båda parter får en mejlbekräftelse.

Har du några frågor om en överlåtelse gjord via tre.se?
Välkommen att svara på mailet som skickats ut från vår kundservice i samband med att båda parter signerat avtalet.