Till innehållet
Meny

Reklamation & garanti.

Här finns generell information om reklamation och garanti.

Reklamation.

När du tar emot din produkt ska du undersöka att varan inte har något fel samt att den överensstämmer med ditt avtal. Det är viktigt att du noga läser igenom avtalet och hör av dig till oss på Tre om du har frågor, eller om du vill klaga på något fel. 

Du måste reklamera fel inom skälig tid efter det att du märkt, eller borde ha märkt, felet. Om du lämnar meddelande till butik eller kundservice inom 2 månader efter det att du märkt, eller borde ha märkt felet, anses det vara inom skälig tid. Du måste alltid berätta varför du anser att varan är felaktig. Konsumentköplagen ger ett skydd för ursprungliga fel, d.v.s. fel som kan antas ha funnits där vid köpet eller leverans. Efter 3 år preskriberas dina möjligheter att reklamera fel oavsett om du märker felet senare. Är du företagskund preskriberas reklamationsmöjligheterna efter 2 år. 

För att reklamera en produkt behöver du antingen ringa till vår kundservice eller besöka en 3Butik. Använd vårt butikssök för att hitta din närmaste butik.  

Garanti.

Medan du alltid har tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara, ger en garanti dig ett förstärkt skydd för fel som uppstår under garantitiden. Det är tillverkaren som bestämmer villkoren för garantin. Garantitiden och omfattningen av garantin kan därför variera beroende på vilken modell och tillverkare det rör sig om, men garantin omfattar inte skador som uppstått p.g.a. normalt slitage, felaktigt bruk eller olyckshändelser som inträffat efter att du tagit emot varan.

Även när du har en garanti kan du reklamera felet genom att vända dig till en 3Butik eller kontakta kundservice. Vill du veta mer om garantivillkoren för just din produkt kan du gå in på den aktuella tillverkarens hemsida och läsa mer.

Tillverkare.

Konsumentombudsmannen.

På Konsumentombudsmannen hemsida kan du läsa mer om dina rättigheter som konsument.