Till innehållet
Meny

HTC.

Villkor efter upplåsning.

Om du låser upp din 3Mobil ansvar 3 inte längre för support på telefonens funktioner och prestanda. Skulle problem uppstå efter upplåsningen hänvisar vi dig till tillverkaren av telefonen.

Modeller som inte är operatörslåsta.

HTC Magic,  HTC Legend, HTC Desire, HTC Touch HD och HTC Touch Pro.

Gör så här:

  1. Sätt in ditt nya SIM-kort från din nya operatör.
  2. Mobilen frågar nu efter nätverkskod.
  3. Ange upplåsningskoden du fått via SMS.
  4. Nu är din mobil upplåst och du kan använda den tillsammans med ett SIM-kort från en annan operatör.

Tänk på.

Du har endast tre försök på dig att skriva in din operatörskod. Om koden inte fungerar efter andra försöket, vänligen kontakta Kundservice på 0771-735 300 så hjälper vi dig.

Instructions in english:

Conditions for unlocking.

If you unlock your 3Mobile 3 no longer holds any responsibility in supporting the mobile phone’s functions nor its performance ability. Should any problems with the phone arise we will direct you to the manufacturers.

HTC models that do not require unlocking.

HTC Magic, HTC Legend, HTC Desire, HTC Touch HD and HTC Touch Pro.

Instructions.

  1. Install your new SIM card from your new operator.
  2. The mobile will now be asking for a network code.
  3. Enter the code you have received via SMS.
  4. You phone is now unlocked and you may now use it with any operators SIM card.

Please consider the following.

You will only have three tries to enter the unlocking code. Should the code fail after the second try please contact 3’s customer service on phone number: 0771-735 300 and we will make sure to help you.