Till innehållet
Meny

Nokia.

Tänk på.

Ha operatörskoden tillgänglig och följ därefter instruktionerna.

Villkor efter upplåsning.

Om du låser upp din 3Mobil ansvar 3 inte längre för support på telefonens funktioner och prestanda. Skulle problem uppstå efter upplåsningen hänvisar vi dig till tillverkaren av telefonen.

Gör så här:

  1. Slå på mobilen och skriv in din PIN-kod.
  2. Ange sedan koden du fått via SMS på följande sätt #pw+kod+1#
    För att få fram ”p”, tryck tre gånger på knappen ”*”. För att få fram ”w”, tryck fyra gånger på knappen ”*”
  3. Nu är din mobil upplåst och du kan använda den tillsammans med ett SIM-kort från en annan operatör.

Tänk på.

Du har endast tre försök på dig att skriva in din operatörskod. Om koden inte fungerar efter andra försöket, vänligen kontakta Kundservice på 0771-735 300 så hjälper vi dig.

Instructions in english:

Your 3SIM card must be active in order to unlock your phone. Make sure to have the unlocking code available and then follow the instructions.

Conditions for unlocking.

If you unlock your 3Mobile 3 no longer holds any responsibility in supporting the mobile phone’s functions nor its performance ability. Should any problems with the phone arise we will direct you to the manufacturers.

Instructions.

  1. Turn on your phone and enter your pin code.
  2. Enter the code you have received via SMS in the following manner #pw+code+1#
  3. You phone is now unlocked and you may now use it with any operators SIM card.

Please consider the following.

You will only have three tries to enter the unlocking code. Should the code fail after the second try please contact 3’s customer service on phone number: 0771-735 300 and we will make sure to help you.