Till innehållet
Meny

Vad täcker 3Försäkring Express?

Med 3Försäkring Express är du skyddad från första gången du använder ditt abonnemang, mot oavsiktliga skador, förlust, stöld samt mekaniska och elektriska fel. Avsiktlig skada täcks ej.