Till innehållet
Meny

Musikkompis.

Musik är en förenande kraft. Genom att dela musikupplevelser med varandra kan vi skapa många stunder av gemenskap och samhörighet oavsett var man kommer ifrån eller tror på. Stunder som i slutändan bidrar till större tolerans och ökad förståelse i samhället. Det är något som vi på 3 brinner för. Därför har vi startat projektet Musikkompis tillsammans med Kompisbyrån. Musikkompis syftar till att med musikens hjälp stärka integrationen och gemenskapen i samhället. Genom Musikkompis ger vi människor som är nya i Sverige möjligheten att utöva musik tillsammans med de som bott här längre tid - och på så vis göra det lättare att komma in i samhället. Det kan handla om allt från att spela instrument tillsammans, gå på konsert eller sjunga ihop till bara ta en fika och att prata musik. Bli musikkompis du också.