Till innehållet
Meny

Forskaren förklarar:

Därför blir du en bättre människa av musik.

Kan musik göra oss lyckligare och friskare? Det tror Töres Theorell som är professor emeritus och har forskat på hur musik påverkar människan. 3 har i samarbete med Töres tagit initiativ till ett socialt projekt för att tillgängliggöra musik för äldre och skänker därför musikutrustning till över 200 äldreboenden runt om i Sverige för att öka välmåendet hos Sveriges äldre. Vi har ställt 5 frågor till Töres om vad som händer med oss när vi sätter på musik.

Blir man smartare av att lyssna på musik?

- Det finns något som heter Mozart-effekten som har diskuterats väldigt mycket. Det var studenter som skulle göra ett intelligenstest och så fick några av dem lyssna på ett Mozart-stycke medan andra fick inte det. Där visade det sig att de som hade lyssnat på Mozart fick bättre poäng, än de personer som inte hade lyssnat på musiken. Dock var det kanske inte just Mozart som är viktig i sammanhanget, utan det kan egentligen ha handlat om att man i ögonblicket blir piggare och mer fokuserad av musik rent generellt.

- Hos barn däremot finns det mycket forskning, bland annat där man slumpmässigt har valt ut två grupper: en grupp som fick musikundervisning i piano och en grupp som inte fick det. Efter två år var pianogruppen lite smartare än andra gruppen, även om skillnaderna var väldigt små. Intressant är att skillnaderna började avta när pianogruppen slutade med musikundervisningen.

Det sägs att man blir lyckligare av att lyssna mycket på musik. Stämmer det?

- Ja, det kan vi bli. Rätt sorts musik vid rätt tillfälle kan förstärka känslan av lyckan. Känslan av lycka kan förstärkas väldigt mycket och är man i en neutral stämning så kan musiken till och med framkalla lycka. Det finns även forskning och experiment på personer med en sond i magsäcken, där man följer hur magsäckens muskler jobbar. Då vet man att om man utsätter en människa för oljud, så stimuleras flimrande rörelser i magsäckens väv. Om man spelar långsam musik, stimuleras istället långsamma rörelser, mer knådande. Och det har effekt på matsmältningen.

Kan musik hjälpa oss människor att behålla minnet på äldre dar?

- Hjärnan är ju som en muskel som behöver ständig aktivitet och träning. Om vi struntar i att använda hjärnan och kanske bara ligger i en säng, så förfaller hjärnan. Att lyssna på musik är ett koncentrerat sätt att fokusera på vad som händer och är en slags hjärngympa. En del äldre människor som är dementa kan ha starka musikerfarenheter av att exempelvis ha spelat ett instrument, och då visar det sig när man tar fram instrumentet så kan de fortfarande spela på detta.

Kan musik och dans hjälpa mot demens?

- Ja, absolut. Det gör att de personerna blir mer närvarande. Det botar inte sjukdomen men det blir mycket roligare för dessa personer och de mår oftast bättre. Med dans och musik i rätt rytm kan man till och med hjälpa människor med Parkinson att gå.

Måste man gilla musiken man lyssnar på för att den ska hjälpa en att må bättre?

- Jag tror inte att det är en sådan stor skillnad. De allra flesta påverkas av musiken, av tonerna och av rytmen. Det är extremt sällsynt att man inte påverkas alls och inte får ut något av det.

Läs mer om vårt projekt för att förbättra trivseln och välmåendet på Sveriges äldreboenden: tre.se/seniorboendet