Till innehållet
Meny

Tres Jobb- och Nöjesindikator v.21.

Hur rör vi oss?

2020-05-26 kl.08:00.

Senaste nytt! 
Antalet människor i storstädernas nöjesstråk ökade markant under långhelgen.

Veckans jobb- och nöjesindikator från Tre visar att långhelgen bidrog till att antalet människor vid nöjesstråken i våra storstäder kvällstid ökade kraftigt. Störst ökning skedde på Kungsportsplatsen i Göteborg där antalet människor ökade med hela 43 procent förra veckan jämfört med förrförra. 

Nöjesindikatorn, som mäter antalet människor kvällstid vid storstädernas mest populära nöjesstråk, ökade även i både Malmö och Stockholm. Vid Lilla Torg i Malmö ökade antalet människor i rörelse med 28 procent, upp på den högsta nivån sedan pandemin bröt ut. Vid Stureplan i Stockholm var ökningen inte lika stor men ändå tydlig, 9 procent.

 

Under den gångna långhelgen ökade antalet människor i nöjesstråken markant under kvällstid, något som vi även såg tydligt under valborgshelgen för ett par veckor sedan. Kungsportsplatsen i Göteborg sticker ut med en ökning på hela 43 procent förra veckan jämfört med förrförra,
säger Mårten Lundberg kommunikationsdirektör på Tre Sverige.

 

Som en följd av långhelgen och att många var lediga sjönk jobbindikatorn i samtliga städer, med extra tydliga nedgångar under torsdagen och fredagen. Vid Centralstationen i Stockholm minskade antalet människor morgontid med 21 procent. Motsvarande minskningar för Centralstationerna i Göteborg och Malmö var 11 procent och 17 procent. 

Om Jobb- och Nöjesindikatorn

För att få en bild av hur svenskarna rör sig och anpassar sig efter myndigheternas rekommendationer delar Tre varje vecka med sig av uppdaterad anonymiserad nätverksdata i det vi kallar ”Jobbindikatorn”, för hur vi rör oss på morgonen och ”Nöjesindikatorn”, för hur vi rör oss kvällstid.

Jobbindikatorn undersöker mobiltrafik på Centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö mellan 08:00 – 09:00. Denna veckas resultat visar att antalet människor i morgonruschen minskade i alla tre städer förra veckan jämfört med förrförra:  

Så här vi rör oss på Centralstationen.Hur många personer som befinner sig på T-centralen under v. 21.
Hur många personer som befinner sig på T-centralen under v. 21.

- Stockholm: -21 procent.
- Göteborg: -11 procent.
- Malmö: -17 procent. 

Nöjesindikatorn, som undersöker hur många människor som rör sig runt de mest populära nöjesplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö mellan 20:00 – 21:00 varje vecka, visar en tydlig ökning i alla tre städer: 

- Stureplan, Stockholm: + 9 procent.
- Kungsportsplatsen, Göteborg: + 43 procent.
- Lilla torg, Malmö: + 28 procent. 

Jobb och nöjesindikatorn utgår från ett index på hundra som anger normaltrafik före Corona. Indikatorn anger mobiltrafik i procent mot normalindex, se data nedan. Bifogat finns även spindelnätsdiagram kring datatrafiken på de ovan nämnda platserna vid givna tider.

Behöver du en ny mobil i dessa tider?

Se vårt breda utbud

Läs mer: 

Allt är som vanligt
Fem tips för en effektiv arbetsdag
Håll mobilen ren i influensatider