Till innehållet
Meny

Tres Jobb- och Nöjesindikator v.20.

Hur rör vi oss?

2020-05-19 kl.08:00.

Senaste nytt! Göteborgare stannar hemma kvällstid, stor minskning senaste veckan.

Vi på Tre har tagit fram Jobb- och Nöjesindikator, som redovisar förändring i mobiltrafik efter corona, där syns en tydlig nedgång i mobiltrafiken. Minskningen är extra tydlig i Göteborg där Jobbindikatorn, som mäter trafiken vid Centralstationen på morgonen, sjönk med 9 procent förra veckan jämfört med veckan dessförinnan. Nöjesindikatorn, som mäter trafiken vid Kungsportsplatsen kvällstid, sjönk med hela 19 procent. 

Även i Malmö och Stockholm minskade antalet människor i rörelse såväl morgontid som kvällstid. I Malmö ses framförallt en tydlig nedgång kvällstid. Antalet människor vid Lilla Torg kvällstid minskade med 16 procent samtidigt som morgontrafiken vid Centralstationen i Malmö var nästintill oförändrad (-1 procent). 

I Stockholm visar Nöjesindikatorn att fler stannar hemma kvällstid. Antalet människor vid Stureplan minskade med åtta procent. Morgontrafiken i Stockholm låg även den nästintill oförändrad (minus tre procent). 

Denna veckan ser vi en nedgång i trafiken i alla tre storstäder. Göteborg sticker ut med tydliga nedgångar såväl morgontid som kvällstid. Morgontrafiken i Göteborg är nu endast en tredjedel av vad den brukar vara en normalvecka,
Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre Sverige.

Jobb- och Nöjesindikatorn 

För att få en bild av hur svenskarna rör sig och anpassar sig efter myndigheternas rekommendationer delar Tre löpande med sig av uppdaterad anonymiserad nätverksdata i det vi kallar ”Jobbindikatorn”, för hur vi rör oss på morgonen, och ”Nöjesindikatorn”, för hur vi rör oss kvällstid. Jobb- och Nöjesindikatorn visar mobiltrafik under mars, april och maj i förändring mot normaltrafik i Tres nät. Index 100 = normaltrafik före Corona.

Jobb- och Nöjesindikatorn visar mobiltrafik under mars, april och maj i förändring mot normaltrafik i Tres nät. Index 100 = normaltrafik före Corona.

Så är uträkningarna gjorda:

”Jobbindikatorn” och ”Nöjesindikation” utgår från ett index, 100, vilket motsvarar genomsnittstrafiken på de olikaplatserna morgontid och kvällstid i januari och februari innan de tuffare restriktionerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten träddei kraft. Morgonmätningarna görs mellan kl. 08 och 09 och kvällsmätningarna mellan kl. 20 och 21. Mätningarna jämförs mot Index 100 för att därifrån kunna se utvecklingen över tid.

Jobbindikatorn undersöker mobiltrafik på Centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö mellan 08:00 – 09:00. Denna veckas resultat visar att storstadsborna är fortsatt bra på att stanna hemma dagtid. Vi ser minskningar i alla tre städer förra veckan jämför med förrförra. Göteborg sticker ut med en minskning på 9 procent. Stockholm minskade med 3 procent och Malmö med 1 procent. 

Så här vi rör oss på Centralstationen.
Hur många personer som befinner sig på T-centralen under v. 20.
Hur många personer som befinner sig på T-centralen under v. 20.

Nöjesindikatorn, som undersöker hur många människor som rör sig runt de mest populära nöjesplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö mellan 20:00 – 21:00 varje vecka, visar även den en minskning i alla tre städer. Även här sticker Göteborg ut där antalet människor vid Kungsportsplatsen minskade med 19 procent till en nivå som är 60 procent lägre än en normalvecka. Malmöborna håller också sig i högre utsträckning borta från nöjeskvarteren kvällstid. Vid Lilla Torg minskade antalet människor med 16 procent. I Stockholm vid Stureplan skedde en minskning med 8 procent. 

Jobbindikatorn utgår från ett index på hundra som anger normaltrafik före Corona. Indikatorn anger mobiltrafik i procent mot normalindex, se data nedan. Bifogat finns även spindelnätsdiagram kring datatrafiken på de ovan nämnda platserna vid givna tider. 

Behöver du en ny mobil i dessa tider?

Se vårt breda utbud

Läs mer: 

Allt är som vanligt
Fem tips för en effektiv arbetsdag
Håll mobilen ren i influensatider