Till innehållet
Meny

Allt du behöver veta om mobiltäckning.

Mobiltäckning är avgörande för att våra mobiltelefoner ska fungera, men upplevs också ofta komplicerat att förstå. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna om mobiltäckning och bett 3s nätchef Maria Jonsson att räta ut frågetecknen.


Vad är mobiltäckning egentligen?

- Mobiltäckning består av radiovågor i olika frekvensband. Generellt kan man säga att högre frekvenser möjliggör högre datahastigheter men täcker mindre yta, medan lägre frekvenser skapar bättre yt- och inomhustäckning. Vilken datahastighet man kommer upp i avgörs av den totala tillgången till frekvenser i förhållande till antal samtidiga användare. För att ha ett nät som både har bra yttäckning och hög kapacitet vill man ha höga och låga frekvensband.

Om man inte har täckning inomhus, vad beror det på?

- Orsakerna till bristande täckning varierar men det är vanligt att moderna byggtekniker med energisnåla hus, metallfilm framför fönster och i väggar dämpar mobilsignalerna. Även hus med innegårdar har ofta svårare med täckningen då det är svårt för mobilsignalerna att nå hela vägen fram. Orsaken kan också vara mobilmastens placering i förhållande till hemmet.

Vad kan man själv göra för att få bättre inomhustäckning?

- 3 har lanserat WiFi-samtal vilket innebär att man numera kan ringa och ta emot samtal på WiFi-nätet ifall mobilnätets inomhustäckning inte skulle räcka till. Man kan också gå in på Post- och Telestyrelsens (PTS) hemsida där myndigheten har listat olika tips på vad man själv kan göra för att förbättra sin inomhustäckning.

Om mobilen visar flera staplar i displayen men man kan fortfarande knappt ringa eller surfa. Vad beror det på?

- Om du till exempel befinner dig på en stor konsert där många är samlade på liten yta, beror täckningsbortfallet förmodligen på att antalet samtidiga användare är så många att nätet blir överbelastat. Om du inte är på ett stort event, kan din operatör sannolikt ha ett tillfälligt nätproblem. Om det här händer är det bra om du kontaktar din operatör så vi kan utföra en felsökning.

Varför kommer jag inte upp i de hastigheter jag förväntat mig?

- För att komma upp i de allra högsta hastigheterna krävs bästa signalen till masten. Din faktiskt upplevda hastighet är en kombination av täckning eller något förenklat, avstånd till närmsta mast och hur många som samtidigt surfar under samma mast. Fler samtidiga användare innebär lägre hastigheter för respektive användare. Vilken mobilmodell du har kan förstås också ha betydelse. Utöver det påverkas hastigheten även av antalet samtida användare inom ett och sammaområde. Därför kan hastigheterna skiljas åt olika tider på dygnet. Besök 3s täckningskarta för att se vilka normalhastigheter du bör komma upp till just där du befinner dig.

Faktarutan - Maria förklarar 2G, 3G, 4G, H+, 5G:

2G
Även kallad GSM, är det äldsta nätet i drift och ger bra täckning för tal, men inte höga hastigheter på data.

3G
Tredje generationens mobilkommunikation och är teknik för tal/SMS och data och som utgör grunden för vårt nät.

H+
HSDPA, dvs det som vi tidigare kallade för ”turbo 3G”. Med andra ord högsta möjliga 3G hastigheter.

4G
Fjärde Generationens mobilkommunikation. I nuläget är 4G ett rent datanät och används för att möjliggöra surf. 4G-nätet är det som nu växer snabbast i samband med ökad surf och dataförbrukning i våra nät. Inom kort lanseras även tjänsten VoLTE som möjliggör samtalstrafik över 4G-nätet.

4G+
Sammanslagning av frekvensband i nätet som möjliggör fördubblade surfhastigheter. Just nu jobbar vi med en stor uppgradering av vårt 4G-nät till 4G+ över hela landet.

5G
Kommande teknik som är under utveckling. Så snart tekniken är tillgänglig och skapar ett värde för våra kunder är vi redo att lansera även detta.

Läs mer:
Vad är WiFi-samtal?

Kolla in täckningen där du bor 
Hur fungerar vårt nät?