Till innehållet
Meny

Din utveckling. Vår framtid.

På Tre tror vi på medarbetarskapet. Vi har anställt dig, och vi har en stark tilltro till din förmåga att utveckla ditt arbete, driva förändring och fatta beslut. Vi vill att du ska delta, vara engagerad och ta ansvar. Vi har alla ett gemensamt ansvar och en möjlighet att skapa en bra arbetsplats och en arbetsmiljö där vi mår bra, kan utvecklas och kan ta oss framåt mot våra mål.

Vår vision och våra mål är vi alla en del av och förväntas driva mot – HUR vi kommer dit kan du påverka i allra högsta grad – genom att leva våra värderingar. Din ledare kommer coacha och stötta dig att styra mot våra mål, men det är du som är experten inom ditt område på hur vi kommer dit. För oss är medarbetarskap och ledarskap direkt beroende av varandra. Det går hand i hand. Därför ser vi till att ha de bästa ledarna hos oss på Tre så att du ska fortsätta utvecklas hos oss som medarbetare.

Grunderna i vårt medarbetarskap är Tres själ och våra värderingar. Att vi är ett team som jobbar mot gemensamma mål där vi visar varandra respekt och samarbetar över avdelningar och team. Där vi är övertygade om att olikheter utvecklar oss som individer och företag.

För oss är det viktigt att vi känner delaktighet, engagemang och meningsfullhet. Att vi brinner för det vi gör och att vi fortsätter ta initiativ och ansvar för att lösa de utmaningar vi har. Tillsammans med att vi ständigt förbättrar oss, att vi ser till att vara bäst på det vi gör och vågar utmana – för att hela tiden ligga steget före våra konkurrenter.

Varmt välkommen till Tre!

Tillbaka