Gå till innehållet

Framtidsspaning: Så kommer 5G att lyfta IoT

Utbyggnaden av 5G är i full gång och skapar redan nu nya möjligheter – både för människor och företag.

Publicerad 2021-06-18

Bild på Maria Jonsson, nätchef på Tre iklädd vir skjorta och rutig kavaj.

– Ännu mer magiskt blir det om ett par, tre år. Då har den nya tekniken nått sin fulla potential och kan bana väg för helt nya innovationer och affärsmöjligheter. Därför är det viktigt att hänga på det tåget redan nu, säger Maria Jonsson, nätchef på Tre.

Under senare år har vi sett hur 4G bäddat för snabbare och stabilare nät. Och nu, i takt med att den femte generationens mobilnät byggs ut, tar vi ett ännu större tekniksprång framåt.

Det pratas till och med om ”den stora 5G-revolutionen”. Med all rätt. 5G skapar nämligen helt nya möjligheter för andra tekniker, inte minst IoT, Internet of Things eller ”sakernas internet” som vi ibland säger på svenska. Termen syftar på att smarta enheter, men också sensorer och system, kan kopplas upp till någon form av nätverk. Via detta kan de styra eller utbyta data med andra enheter, sensorer och apparater. Vill du veta mer hur IoT kan hjälpa just ditt företag? Klicka här

– Uppkopplade prylar är i sig inget nytt. Det har vi haft rätt länge, bland annat i våra hem i form av till exempel elmätare som kan skicka data till elbolagen och värmekällor som kan styras på distans, säger Tres expert, Maria Jonsson.

Nya möjligheter

Men snart, när 5G-tekniken är fullt realiserad, kommer IoT att kunna nå sin fulla potential. Då kommer vi ”på riktigt” uppleva hur 5G IoT bidrar till ett smartare och hållbarare samhälle.

– Redan med 5G-tekniken vi nu bygger är vi uppe i hastigheter upp emot 1 Gbit per sekund och betydligt kortare svarstider än med 4G. Det öppnar nya möjligheter för IoT där hög dataprestanda är viktig.

Det kan till exempel vara olika tillämpningar av VR, Virtual Reality, och AR, Augmented Reality, strömma film från drönare, olika användningsområden inom jordbruk och hälsovård. 5G är också en bättre plattform för AI (artificiell intelligens) eftersom maskininlärning innebär överföring och analys av stora volymer data.

Robust och säkert

Nästa steg i 5G- och IoT-utvecklingen är så kallad ”critical IoT” där critical syftar på riktigt tids- och säkerhetskritiska användningsområden.

– Svarstider kommer att vara ned mot en millisekund och robusthet och säkerhet i dataöverföringen går inte att jämföra med dagens tekniker. Det skapar förstås helt nya möjligheter i tidskritiska tillämpningar och där överföring av data inte får gå fel, säger Maria Jonsson.

– Uppenbara tillämpningsområden är bland annat automatisering och styrning av fabriker, kritiska tillverkningsprocesser, fjärrstyrning av fordon vid till exempel gruvdrift, olika former av robotstyrning och olika kritiska hälsotillämpningar.

5G-tekniken blir med andra ord en plattform för företag att använda i sin automatiserings- och digitaliseringsresa.
Den nya tekniken banar också väg för smartare städer och nya applikationer och tjänster som underlättar vardagen och minskar vårt miljöavtryck. Redan i dag kan vi, via sensorer som är uppkopplade, till exempel se lediga parkeringar i realtid.

– Tekniken kan också bidra till att göra trafiken säkrare, exempelvis genom att förare förvarnas om hinder ”runt hörnet” och genom styrning av trafikflöden. När trafikflöden är jämnare och vi tillbringar mindre tid stillastående vid rödljus minskar dessutom avgas-utsläpp.

– Det har dessutom länge pratats om självkörande bilar och det pågår flera spännande projekt kring detta. Frågan är väl mera när än om detta blir verklighet fullt ut.

Tänk till och planera

Nya affärsmöjligheter med många nya tjänster och applikationer kommer med andra ord att dyka upp mer eller mindre över allt runt omkring oss. Och de kommer att påverka såväl människor som företag.

– Just nu pågår många spännande forsknings- och utvecklingsprojekt på våra högskolor och universitet, ofta i samarbete med industrin.

– För att kunna hänga med i den här snabba utvecklingen måste företagare börja planera redan nu. Företag som tidigt börjar bygga kompetens, planera för och investera i den senaste tekniken är de som kommer att stå bäst rustade vad gäller att dra nytta av möjligheterna som 5G IoT tillför.