Gå till innehållet
Köp begagnat, vårda, återvinn. 

Läs mer

Så förlänger du mobilens livslängd

Hållbarhet

Vi strävar efter att arbeta hållbart i vardagen och vill påverka positivt genom att skapa värde för våra intressenter och bidra till branschens utveckling.

Våra fokusområden

För att vårt hållbarhetsarbete ska vara relevant är det viktigt att vi fokuserar på de områden där vi kan göra störst skillnad:

Två tjejer håller om varandra, den ena har ett par hörlurar runt halsen.

Hållbarhet på Tre

Tres mobilnät är kritisk infrastruktur för Sverige och en samhällsbärande funktion. Genom att själva agera på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, och uppmuntra våra kunder och samarbetspartners att göra detsamma, kan vi bidra till en positiv samhällsutveckling.

Våra hållbarhetsmål

  • Utsläppsreducering – vi ska halvera våra utsläpp i scope 1 och 2 till 2025, jämfört basår 2020.
  • Förnybar el – 100 procent förnybar el i hela verksamheten till 2025.
  • Andel miljöbilar – vår fordonsflotta ska bestå av ca 70% miljöbilar till 2025.
  • Könsfördelning – Tre ska vara helt jämställda 2025 bland totalt antal medarbetare.
  • Könsfördelning chefer – Tre ska vara helt jämställda 2025 bland chefspositioner.
  • Avdelningar med 40/60 – vi ska ha en könsfördelning på 40/60 bland våra nio olika avdelningar 2025.
  • Engagemangsindex – indikerar hur engagerade våra medarbetare är i sitt arbete, varav vi 2025 ska ha uppnått 8,5 i engagemangsindex.

Våra cirkulära tjänster

Tidigare hållbarhetsrapporter

Här har vi samlat våra aktuella och våra tidigare hållbarhetsrapporter för dig som vi läsa mer om vårt arbete. Om du har frågor eller vill ta del av tidigare rapporter kan du kontakta vår pressavdelning