Gå till innehållet

Hållbarhet

Vi strävar efter att arbeta hållbart i vardagen och vill påverka positivt genom att skapa värde för våra intressenter och bidra till branschens utveckling.

Läs vår hållbarhetsrapport (.pdf)

Våra fokusområden

För att vårt hållbarhetsarbete ska vara relevant är det viktigt att vi fokuserar på de områden där vi kan göra störst skillnad:

En kvinna håller en mobil i handen och fotar en solnedgång.

Samhällsnytta och innovation

Vi verkar för ett mer hållbart samhälle genom digitalisering och innovation.

 • Vara ledande inom 5G
 • Möjliggörare av framtidens digitala liv och smarta samhällen
 • Driva debatten och framtidens nät i samhällsdebatten
 • Skydd av barns rättigheter
 • Socialt ansvar
Läs vår hållbarhetsrapport (.pdf)
En kvinna sitter framför ett tält vid vattnet med en sovsäck runt sig. I handen håller hon en mobil som hon tittar på.

Miljö och klimat

Vi minskar vår klimatpåverkan genom att reducera och kompensera för utsläpp.

 • Växthusgasutsläpp
 • Klimatkompensation för befintliga utsläpp
 • Transporter
 • Energiförbrukning
 • Återvinning av produkter
 • Cirkularitet

Schysst arbetsplats

Vår företagskultur och kundmöte ska vara inspirerande och ta tillvara på olikheter för att hitta nya lösningar.

 • Utvecklande medarbetarskap som får alla att växa – professionellt och personligt
 • Inkluderande ledarskap som välkomnar utveckling, mångfald och jämställdhet
 • Fortsätt att förstärka och utveckla vårt arbetsgivarvarumärke
Två tjejer håller om varandra, den ena har ett par hörlurar runt halsen.

Hållbarhet på Tre

Tres mobilnät är kritisk infrastruktur för Sverige och en samhällsbärande funktion. Genom att själva agera på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, och uppmuntra våra kunder och samarbetspartners att göra detsamma, kan vi bidra till en positiv samhällsutveckling.

Våra hållbarhetsmål

 • Utsläppsreducering – vi ska halvera våra utsläpp i scope 1 och 2 till 2025, jämfört basår 2020.
 • Förnybar el – 100 procent förnybar el i hela verksamheten till 2025.
 • Andel miljöbilar – vår fordonsflotta ska bestå av ca 70% miljöbilar till 2025.
 • Könsfördelning – Tre ska vara helt jämställda 2025 bland totalt antal medarbetare.
 • Könsfördelning chefer – Tre ska vara helt jämställda 2025 bland chefspositioner.
 • Avdelningar med 40/60 – vi ska ha en könsfördelning på 40/60 bland våra nio olika avdelningar 2025.
 • Engagemangsindex – indikerar hur engagerade våra medarbetare är i sitt arbete, varav vi 2025 ska ha uppnått 8,5 i engagemangsindex.
Läs vår hållbarhetsrapport (.pdf)

Våra cirkulära tjänster

Få rabatt när du lämnar in din gamla mobil

Låt inte din gamla mobil ligga och tappa värde, lämna in den hos oss så får du rabatt på ditt mobilabonnemang.

Läs mer och snabbvärdera din mobil
Ett barn håller upp en mobil och tittar på den. Barnet ler.

Välj begagnat

Kvalitetstestade mobiler upp till 30% lägre pris än nya. Och du kan känna dig trygg med både ångerrätt och garanti!

Lägg till Bra Miljöval i företagsabonnemanget

Nu gör vi det ännu Trevligare att ringa kunder och ta videomöten. Lägg till idag för bara 30 kr extra i månaden.

Tidigare hållbarhetsrapporter

Här har vi samlat våra aktuella och våra tidigare hållbarhetsrapporter för dig som vi läsa mer om vårt arbete. Om du har frågor eller vill ta del av tidigare rapporter kan du kontakta vår pressavdelning