Gå till innehållet

Rapportering av oegentligheter

Tre värnar ett sunt affärsklimat. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer och affärsmetoder och anpassa dessa till gällande lagkrav. Att upprätthålla våra relationer och medarbetares förtroende är en självklar del av vår företagskultur.

Anmälan till kundtjänst

Om du som enskild person anser att du har blivit olämpligt behandlad, till exempel i din kontakt med oss, ska du i första hand vända dig till vår kundservice.

Ett personligt missnöje är inte ett ärende som du kan få hjälp med i kanalen för whistleblowing.

Kontakta kundservice

Anmälan till whistleblowing

Om du har uppmärksammat missförhållanden eller oegentligheter i vår verksamhet, kan du använda vår kanal för whistleblowing (visselblåsning) för att rapportera anonymt.

Anmälan ska röra ett missförhållande inom Tre som har inträffat eller som högst sannolikt riskerar att inträffa och som är av allmänintresse, dvs. det ska vara av allvarligare art med påverkan på människor, organisation, samhälle eller miljö. Det kan till exempel vara fråga om brottslighet, oegentligheter eller överträdelser av EU-rätten.