Gå till innehållet

Rapportering av oegentligheter

Anser du att Tre har agerat olämpligt? I sådana fall uppskattar vi att du rapporterar detta till oss. Vi har två olika rapporteringsvägar beroende på om du är kund till Tre eller arbetar på uppdrag av Tre. Välj det som stämmer in på din relation med Tre.

Tre värnar ett sunt affärsklimat. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer och affärsmetoder och anpassa dessa till gällande lagkrav. Att upprätthålla våra kunders och medarbetares förtroende är en självklar del av vår företagskultur.

Så här anmäler du

Om du uppmärksammar misstanke om oegentligheter i relation till vår verksamhet, är vi mycket tacksamma om du vill rapportera detta till oss. Välj det som stämmer bäst in på din relation med Tre.

Jag är kund

Om du är kund till Tre och tycker att du har blivit illa behandlad kan du göra en anmälan. Tryck på knappen för att komma till vår kontaktsida. Vi läser självklart alla anmälningar som kommer in till Tre.

Jag arbetar på Tre

Om du som arbetar för Tre vill rapportera händelser som bryter mot våra interna policys, exempelvis vår Code of Conduct, vår Supplier Code of Conduct eller vår Policy mot mutor, bedrägerier och annat brottsligt beteende, ska du i första hand vända dig till din chef eller din yttersta kontaktperson på Tre. Det går också bra att använda vår kanal för whistleblowing (visselblåsning) om du vill rapportera anonymt.