Gå till innehållet

Var med och påverka genom Bra Miljöval

4 min lästid

Vi träffade Jesper Peterson som är enhetschef och produktansvarig för Bra Miljöval Mobilabonnemang och ställde några frågor som kan ge dig som företagare vägledning i varför ni ska välja Bra Miljövals-märkt abonnemang.

Publicerad 2023-06-15 (Uppdaterad 2023-06-19)

Bra Miljöval Jesper intervjubild

Nu kan du som företagare köpa Bra Miljöval-märkta abonnemang från oss på Tre Företag. Därmed kan du vara med att säkerställa en minskad miljöbelastning för dig som företagare. Trevligt!

Tre Företag jobbar hela tiden med att förbättra och skapa möjligheter för både oss själva och våra kunder att agera mer miljösmart. Nu kan vi som en av de första operatörerna i Sverige erbjuda dig som företagare Bra Miljöval-märkta abonnemang. Tillsammans kan vi påverka konsumtionsmönster och driva på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen märkning vars syfte är att ta det ska bli enkelt att hitta de produkter som har minst påverkan på miljön. Nu finns även Bra Miljöval-märkning för mobilabonnemang. Genom minskad miljöbelastning, ökad energieffektivisering, förlängda användningstider, främjande av återanvändning och miljöriktig återvinning blir dessa abonnemang ett bättre alternativ för miljön.

-Hej Jesper! Berätta om Bra Miljöval och hur ni som aktör påverkar till ett mer hållbart samhälle?

-I över tre decennier har Bra Miljöval hjälpt kunder att välja produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön. Det ska vara lätt att välja rätt. Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som ställer tuffa miljökrav som stegvis ökar för att uppnå miljönytta. Miljömärkningen ställer högre krav än vad lagen kräver för att driva på branscher att minska klimat- och miljöpåverkan. Alla som väljer Bra Miljöval ska känna sig trygga att de gjort ett bra val för miljön.

-Vad innebär Bra miljöval-märkta telefonabonnemang?

-Ett Bra Miljöval-märkt mobilabonnemang innebär en minskad miljöbelastningen kopplat till användningen av mobilen. På ett Bra Miljöval-märkt mobilabonnemang ställs krav på att mobilnätet drivs av miljömärkt el, att abonnenten erbjuds fördelaktig reparation och ges möjlighet både använda telefonen längre, lämna in för återbruk eller återvinna.

Företag som väljer miljömärkt mobilabonnemang:

  • Främjar ökad livslängd
  • Får bra reparationserbjudande
  • Får information om miljöpåverkan och hur den kan minskas

-Hur stor miljöpåverkan har konsumtionen av mobiltelefoner idag?

-Tillverkning av mobiler har stor resurspåverkan, till exempel för att det innebär massbrytning av metaller som ger stora miljöskador. Vår användning av mobiltelefoner innebär miljöbelastning som är svår att få grepp om för oss användare. Det handlar om energianvändning, kemikaliespridning och andra miljöaspekter som till stor del sker på långt avstånd från konsumenten, exempelvis genom servrar och infrastruktur.

-Hur påverkar företagare genom att välja Bra Miljöval-märkt abonnemang?

-Genom att byta till ett Bra Miljöval-märkt mobilabonnemang tar företagare ett steg för att minska sin miljöpåverkan. Samtidigt tar företaget tydligt ställning för att även minska klimatpåverkan och bidrar till hållbar resursanvändning.

-Ge 5 tips på hur man som företagare i vardagen kan agera mer miljösmart?

  1. Reparera och använd saker längre (exempelvis återbruka kontorsmöbler).
  2. Energieffektivisera (se över uppvärmning, ventilation och belysning)
  3. Uppmuntra till hållbart resande. Cykla, gå, åk kollektivt eller dela transporter. Håll även fler möten digital för att minska på resande.
  4. Välj miljömärkta produkter (rengöring, transporter, el).
  5. Ordna en källsortering, för matavfall men även för exempelvis plast, papper, metall och glas.

Vill du veta mer om Bra Miljöval-märkta abonnemang eller bli kontaktad av någon från oss på Tre Företag? Ring 0735 300 630 eller fyll i formuläret här så hör vi av oss till dig.