Gå till innehållet
Kortklippt man iklädd skjorta, drar en resväska, fotandes med en grå/rosa betong-byggnad.

Ansök om att använda repeaterutrustning i vårt nät

För att använda en repeater inom Tres nät behöver du vårt medgivande.

Viktigt att veta är att vi på Tre inte godkänner någon form av bredbandig repeater utan kräver att det är en bandselektiv repeater som är begränsad till och endast förstärker våra frekvensband. Anledningen till detta är att vi måste skydda vårt eget nät men även de andra operatörernas nät mot störningar. En bredbandig repeater kan i värsta fall orsaka stora störningar och störa ut mobiltrafiken för alla inom ett större område, en konsekvens av detta kan vara att larmnummer såsom 112 inte går att nå.

Vi arbetar succesivt för att stänga ner 3G och migrera till 4G på 2100 MHz bandet. 3G på 2100 bandet kommer att upphöra helt 31 december 2025. Från 1 Januari 2026 kommer vårt 900 MHz band utökas med 5 MHz till 880–890/925–935 MHz samt migreras över till 4G.

Vi rekommenderar att repeatern fram till 1 Januari 2026 förstärker både LTE800 (4G) och UMTS900 (3G). Detta för att även stödja kunder som inte har mobiltelefoner som stödjer VoLTE (röstsamtal över 4G).

  • 3G*): DL 925-930 MHz, UL 880-885 MHz *) Från 1 Jan 2026 utökas bandet med 5 MHz och migreras till 4G: 880–890 / 925–935 MHz

  • 4G): DL 791-801 MHz, UL 832-842 MHz

  • 3G/4G**): DL 2130,1-2149,9 MHz, UL 1940,1-1959,9 MHz **) 5 MHz 3G på 2100 bandet är fortfarande aktivt i vissa delar av landet men stängs succesivt ner och upphör helt den 31 December 2025.

Ansökan sker via länken nedan, genom att signera ansökan godkänner du villkoren i Bilaga 1 Repeatervillkor

Repeatern får inte tas i bruk förrän avtalet är godkänt av oss på Tre och signerat av repeaterägaren. Vi rekommenderar att ingen hårdvara köps in förrän avtalet är klart.

OBS! För att en ansökan ska behandlas och godkännas krävs fullständig signalmätning med mätvärden i lokalen som förstärkningen avser samt mätvärden vid planerad position för donörantenn.

Ansök nu

Mer hos oss

Mobil växel

En anpassningsbar växel som passar både små och stora företag.

Erbjudanden

Alla erbjudanden, kampanjer och rabatter samlade på ett ställe.

Support

Kontaktuppgifter till kundservice och svar på vanliga frågor.