Gå till innehållet
Kortklippt man iklädd skjorta, drar en resväska, fotandes med en grå/rosa betong-byggnad.

Ansök om att använda repeaterutrustning i vårt nät

För att använda en repeater inom Tres nät behöver du vårt medgivande.

Viktigt att veta är att vi på Tre inte godkänner någon form av bredbandig repeater utan kräver att det är en bandselektiv repeater som är begränsad till och endast förstärker våra frekvensband. Anledningen till detta är att vi måste skydda vårt eget nät men även de andra operatörernas nät mot störningar. En bredbandig repeater kan i värsta fall orsaka stora störningar och störa ut mobiltrafiken för alla inom ett större område, en konsekvens av detta kan vara att larmnummer såsom 112 inte går att nå.

För att lättare få ett medgivande bör repeateranläggningen just nu stödja både 3G och 4G. Vi rekommenderar LTE800 (4G) och UMTS900 (3G). Detta för att även stödja kunder som inte har mobiltelefoner som stödjer VoLTE (röstsamtal över 4G).

Gällande mindre repeateranläggningar, som inte täcker publika ytor och färre än 50 personer, finns möjlighet att söka medgivande för enbart 4G.

  • 3G: DL 925-930 MHz, UL 880-885 MHz
  • 4G: DL 791-801 MHz, UL 832-842 MHz

*) 3G/4G: DL 2130,1-2149,9 MHz, UL 1940,1-1959,9 MHz

Repeatern får inte tas i bruk förrän avtalet är godkänt av oss på Tre och signerat av repeaterägaren. Vi rekommenderar att ingen hårdvara köps in förrän avtalet är klart. Vi arbetar succesivt för att stänga ner 3G och migrera till 4G på 2100 MHz bandet. 3G licensen kommer att upphöra helt 31 december 2025.

*) I Stockholm, Göteborg och Malmös stadskärna finns fortfarande möjlighet att söka medgivande för 3G/4G inom 2100 MHz bandet.

Ansökan sker via länken nedan, genom att signera ansökan godkänner du villkoren i Bilaga 1 Repeatervillkor: