Till innehållet
Meny

E

Professionellt bemötande.

Samtalen tas väl om hand av utbildade, specialiserade telefonister som svarar efter era instruktioner. Det gör att era kunder inte bara får rätt information, utan också ett personligt bemötande. Kontakten förmedlas sedan vidare till er via SMS eller E-post.

U

Snabba svarstider.

Med en genomsnittlig svarstid på 6 sekunder behöver era kunder inte vänta i onödan. Förutom att det ger en bra upplevelse, gör det att 3Svarsservice är en hjälp när er egen personal får mycket att göra.

E

Integrerat med 3FrontOffice.

Telefonisterna i 3Svarsservice ser vilka på ert företag som är tillgängliga, om något samtal behöver kopplas vidare så sker det alltid till en ledig person.