Gå till innehållet
Köp begagnat, vårda, återvinn. 

Läs mer

Så förlänger du mobilens livslängd

En hand håller i en mobil mot en orange bakgrund.

Täckning och nät

Här hittar du information om täckning, hastighet och stabilitet i vårt mobilnät för samtal och surf.

Vårt nät

Visste du att vårt mobilnät för röstsamtal täcker 98,9% av Sveriges befolkning?

Vi har sedan start utmanat marknaden och i december 2019 lanserade vi som första svenska operatör 5G i ett publikt mobilnät.

Så påverkas din täckning

Plats

Antalet master och personer som är belastar nätet skiljer sig åt mellan olika platser. Därför påverkas din täckning av var du är. Och när du är där.

Nät

Förutom plats och mobil påverkas din täckning av vilket nät du är uppkopplad mot. Alla operatörer har sina nät och delar även nät med varandra på vissa platser.

Nätutbyggnad – Senaste nytt

Mobil och abonnemang

Vilken mobil du har påverkar hur bra täckning du kan få. Nyare mobiler kan ofta ta emot flera frekvenser än äldre vilket gör att de kan få bättre täckning.

Se alla mobiler

Se alla företagsmobiler

Alla våra mobilabonnemang har stöd för 5G

Allt du vill veta om mobiltäckning

Mobiltäckning är avgörande för att våra mobiltelefoner ska fungera, men upplevs också ofta komplicerat att förstå. Så va är mobiltäckning egentligen?

Villkor

Information om täckning är endast vägledande och det går aldrig att garantera täckning på enskilda platser.

Täckning (och hastighet) för mobila tjänster kan variera beroende på en mängd olika saker, exempelvis på geografiska förhållanden som berg, dalar och skog.

Tres täckning för röstsamtal når 98,9% av Sveriges befolkning enligt PTS årliga undersökning av geografisk täckning via mobilnät, Dnr 19-10978.