Gå till innehållet

Konsumenträtt

För oss är det viktigt att du som 3Kund känner dig nöjd med oss som operatör och att du får hjälp om något gått snett. Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd med hur ditt ärende har blivit hanterat eller har synpunkter på vår hantering kan du kontakta vår Kundservice.

Kontakta kundservice

Rådgivning

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande integritetsskyddsregler bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. PTS tar emot frågor och klagomål från konsumenter via telefon, e-post och brev. Klagomålen och frågorna registreras med uppgift om ämnesområde, underämne och operatör.

Telekområdgivarna är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om abonnemang för bland annat telefoni och bredband. Telekområdgivarna kan vara bra att kontakta om du inte är nöjd med ett beslut från 3.

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. De hjälper även till att undersöka rimligheten i ett beslut från 3. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Omprövning

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kan du vända dig till om du inte är nöjd med ett beslut från 3. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartiskt prövning av konsumenttvister.

Prövning i domstol. Du kan också låta pröva tvisten i domstol. Du bör då först anlita ett ombud, t.ex. en advokat, som kan göra en bedömning av ärendet och utsikterna att nå framgång i tvisten. Det är även lämpligt att du undersöker om du har någon försäkring som lämnar ersättning för ombudskostnader eller om du får allmän rättshjälp. Kontakta din närmaste tingsrätt för ytterligare information.