Vad har du för telefonnummer?


Ange numret som står på SIM-kortet.

Har du glömt ditt telefonnummer men har SIM-kortet kvar? Knappa in det 19-siffriga numret (8946XXXXXXXXXXXXXXX) från baksidan av SIM-kortet och få ut ditt telefonnummer.

Vad har du för telefonnummer?

Hämta telefonnummer

Fyll på via internetbank.

Ange det telefonnummer du vill fylla på. Du hittar numret i ditt 3Kontant-startpaket.

Vid köp av värdebevis av 3Kontant gäller priser och inkluderade tjänster 30 dagar från påfyllning. Vid köp av 3Bredband Kontant gäller priser och inkluderande tjänster i 7, 30 eller 90 dagar. När du gör köpet godkänner du den prislista som gäller vid köptillfället.

Se våra Priser och Villkor


Har du redan ett värdebevis?

Ange telefonnummer och värdebeviskod.

3Kontant.

Prisplanen för ditt valda värdebevis gäller i 30 dagar från dagen du fyller på. När du aktiverar värdebeviset godkänner du den prislista som gäller.

3Bredband Kontant.

Prisplanen för ditt valda värdebevis gäller från dagen du fyller på i 7, 30 eller 90 dagar beroende på värdebeviset du valt. När du aktiverar värdebeviset godkänner du den prislista som gäller.

Se våra Priser och Villkor