Vad har du för telefonnummer?


Ange numret som står på SIM-kortet.

Har du glömt ditt telefonnummer men har SIM-kortet kvar? Knappa in det 19-siffriga numret (8946XXXXXXXXXXXXXXX) från baksidan av SIM-kortet och få ut ditt telefonnummer.

Vad har du för telefonnummer?

Hämta telefonnummer

Fyll på via internetbank

Ange det telefonnummer du vill fylla på. Du hittar numret i ditt 3Kontant-startpaket.

Vid köp av värdebevis (ej 3Bredband Kontant) gäller priser och inkluderade tjänster 30 dagar från påfyllning. När du gör köpet godkänner du den prislista som gäller vid köptillfället.

Se våra Priser och Villkor


Har du redan ett värdebevis?

Ange telefonnummer och värdebeviskod.

Priser och inkluderade tjänster för (ej 3Bredband Kontant) gäller 30 dagar från påfyllning. När du aktiverar värdebeviset godkänner du den prislista som gäller.

Se våra Priser och Villkor