Vad har du för telefonnummer?


Ange numret som står på SIM-kortet.


Har du glömt ditt telefonnummer men har SIM-kortet kvar? Knappa in det 19-siffriga numret (8946XXXXXXXXXXXXXXX) från baksidan av SIM-kortet och få ut ditt telefonnummer.

Vad har du för telefonnummer?

Hämta telefonnummer

Fyll på via internetbank.

Ange det telefonnummer du vill fylla på. Du hittar numret i ditt 3Kontant-startpaket.

Vid köp av värdebevis av 3Kontant gäller priser och inkluderade tjänster 30 dagar från påfyllning. Du behåller ditt kvarvarande saldo även efter dessa 30 dagar. Vid köp av 3Kontant Bredband gäller priser och inkluderande tjänster i 7, 30 eller 90 dagar. När du gör köpet godkänner du den prislista som gäller vid köptillfället. Här hittar du våra priser och villkor.

Använd värdebevis

Här kan du fylla på ditt kontantkort om du redan har ett värdebevis. Ange vilket nummer du vill fylla på, samt ditt värdebevis.