Till innehållet
Meny

Att ingå avtal med Tre.

När du köper en vara från Tre ingår du ett köpeavtal. I avtalet specificeras vad du har beställt av Tre och vilka regler som gäller. Det är viktigt att du noga läser igenom avtalet vid köptillfället och hör av dig till oss om det är något i din beställning du undrar över.

Behöver du hjälp att tyda avtalet? Använd vår guide.

För dig som kund.

Avtalet är bindande för dig som gjort något av följande:

  • Du undertecknar abonnemangsavtalet
  • Du tar emot produkten t ex från Posten
  • Du börjar använda produkten eller tjänsterna

För Tre.

Avtalet är bindande för Tre när något av följande skett:

  • Avtalet är bindande för oss när du blivit godkänd i vår kreditprövning och vi har mottagit det underskrivna abonnemangsavtalet och aktiverat tjänsterna
  • Senast 10 dagar efter att vi mottagit ditt underskrivna abonnemangsavtal blir avtalet bindande för oss, om vi inte dessförinnan meddelat att vi inte kan godkänna din abonnemangsansökan

Vanliga frågor och svar.

Så behandlar vi personuppgifter

För Tre är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Enligt gällande regler om integritet, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och om det finns en laglig grund för behandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter i vår integritetspolicy på www.tre.se/gdpr
Så behandlar vi personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Hi3G Access AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket 3, Tre och Hallon. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.
Personuppgiftsansvarig

Utlämning av uppgifter

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett syfte och som det finns laglig grund för. Vi säljer inte heller dina personuppgifter vidare till andra.

Du kan läsa mer om vilka vi lämnar dina uppgifter till i vår integritetspolicy på www.tre.se/gdpr se avsnitt: "Till vem lämnas uppgifterna ut?"
Utlämning av uppgifter

Vilka uppgifter behandlas?

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs dels av kunduppgifter, dels av så kallade trafikuppgifter. Anledningen till att vi skiljer mellan kunduppgifter och trafikuppgifter, trots att båda kan utgöra personuppgifter är att hantering av trafikuppgifter, utöver integritetsskyddslagstiftningen, även styrs av regler om elektronisk kommunikation.

Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, användar-ID. Kunduppgifter är även uppgifter om vilka tjänster du har, hur du använder dem samt information om hur du faktureras och betalar dina fakturor. Vidare är kunduppgifter även annan information som du lämnar till oss.

Trafikuppgifter: Trafikuppgifter är sådana uppgifter som genereras under pågående kommunikation och som behövs för att vi ska kunna överföra bland annat samtal, e-post och SMS i våra nät eller för att vi ska kunna fakturera dig för detta. Trafikuppgifter är inte innehållet i t.ex. ett samtal eller ett SMS utan är uppgifter som beskriver t.ex. vem som har kommunicerat med vem, vilka nät som kommunikationen gått igenom, vilka nätelement du använt dig av i kommunikationen samt när kommunikationen har skett.
Vilka uppgifter behandlas?

Marknadsföring och direktreklam

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För att vi ska kunna göra detta använder vi dina personuppgifter (t.ex. din köphistorik) så att vi kan ta fram erbjudanden som är relevanta för just dig och dina behov. När vi riktar direkt marknadsföring till dig, sker detta både via brev, sms, telefon, e-post och via vår webb. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring eller inte vill att vi tittar på dina uppgifter för detta ändamål, kan du enkelt meddela oss detta via vår kundservice eller på Mitt3. Du kan även välja vilken kanal du vill att vi kommunicerar med dig genom. För att bli bättre på att förstå våra kunders behov, kan vi även komma att sammanställa statistik, utifrån anonymiserade eller pseudonymiserade personuppgifter.
Marknadsföring och direktreklam

Abonnentupplysning och trafikhantering

Om vi har ditt godkännande, lämnar vi även ut dina abonnentuppgifter till abonnentupplysningsföretag, såsom Hitta.se och Eniro.se.

Om du vill ändra dina inställningar för abonnentupplysning kan du göra det på Mitt3 eller via vår kundservice.
Abonnentupplysning och trafikhantering

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

När du skickar din begäran, är det bra att du specifikt anger vilka uppgifter du är intresserad av, t.ex avtalshandlingar, noteringar i kundservice, chatthistorik eller liknande. På så sätt kan vi ge dig den information som är mest relevant för dig.

Om du skickar flera begäran om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift. Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi dig detta.

För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett brev till oss där du anger vilka uppgifter du är intresserad av, ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Registerutdraget kommer göras tillgängligt för nedladdning via BankID. Vänligen ange om du inte har möjlighet att använda BankID, då skickar vi istället registerutdraget till din folkbokföringsadress.

Vänligen skicka din begäran till

HI3G Access AB
Att. Dataskyddsombud
Box 30213
104 25 Stockholm
Registerutdrag