Till innehållet
Meny

Tres Kundombud.

Om du känner dig besviken och/eller missnöjd ber vi dig att först kontakta Tres kundservice. De vill gärna reda ut problem eller missförstånd som har uppstått.

Om du fortfarande inte är nöjd efter kontakt med Tres kundservice rekommenderar vi dig att kontakta Tres Kundombud (KundO). Du kommer då i kontakt med en oberoende och fristående avdelning inom Tre som på ett opartiskt sätt ser över ditt ärendet och gör en ny bedömning.

Du är också välkommen att ge oss dina synpunkter på Tre som företag. Vi vill bli ännu bättre på att ta hand om våra kunder och behöver därför din hjälp med att berätta vad du anser att vi är bra på, samt vad du anser att vi kan göra ännu bättre.

Kontakta Tres Kundombud.

Kundombudet behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med Tre, en beskrivning av varför du inte är nöjd samt hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende.

För att vi ska kunna hjälpa dig med ett personligt ärende behöver du bifoga dina person- samt kontaktuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress (inkl. postnummer och postort)
  • Telefonnummer (som ärendet berör)

Om avtalet står på en annan person behöver du bifoga en undertecknad fullmakt.

Du når Tres Kundombud på: KundO@tre.se