Gå till innehållet

Att ingå avtal med Tre

När du köper en vara från Tre ingår du ett köpeavtal. I avtalet specificeras vad du har beställt av Tre och vilka regler som gäller. Det är viktigt att du noga läser igenom avtalet vid köptillfället och hör av dig till oss om det är något i din beställning du undrar över.

För dig som kund

Avtalet är bindande för dig som gjort något av följande:

  • Du undertecknar abonnemangsavtalet
  • Du tar emot produkten t ex från Posten
  • Du börjar använda produkten eller tjänsterna

För Tre

Avtalet är bindande för Tre när något av följande skett:

  • Avtalet är bindande för oss när du blivit godkänd i vår kreditprövning och vi har mottagit det underskrivna abonnemangsavtalet och aktiverat tjänsterna
  • Senast 10 dagar efter att vi mottagit ditt underskrivna abonnemangsavtal blir avtalet bindande för oss, om vi inte dessförinnan meddelat att vi inte kan godkänna din abonnemangsansökan

Ångerrätt

Ångerrätten gäller om du köper en vara eller tjänst på distans av Tre. På distans innefattar t ex via tre.se, över telefon eller utanför Tres affärslokaler. Om du ångrar ett sådant avtal ska du meddela 3Kundservice detta inom 14 dagar från det att du mottog varan, alt vid avtal om köp av tjänst, inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Inom 14 dagar efter sådant meddelande ska du sända tillbaka eventuell vara till Tre med den fraktsedel som för detta ändamål skickats till dig från Tre. Tre kan i vissa fall debitera dig för returkostnad, för närvarande 98 kr.

Standardformulär för utövande av ångerrätt finns hos Konsumentverket.

Produktens skick

Tänk på att du är ansvarig för den värdeminskning som uppstår om du hanterar varan i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion. Om du skickar tillbaka en vara som inte kan säljas som ny kommer vi att debitera dig för den kostnad som värdeminskningen innebär för oss. För att undvika betalningsskyldighet ber vi dig därför att inte använda produkten förrän du bestämt att du vill behålla den. Aktivera inte SIM-kort i mobilen/surfplattan och installera inte några program i terminalen du köpt av oss. Vi rekommenderar att du behåller plastskyddsfilmen på display och baksida, och att du skickar med originalförpackningen. Skicka också med eventuella tillbehör och kampanjvaror som du fick på avtalet tillhörande din hårdvara.

Om du har börjat använda tjänsterna innan du utövar ångerrätten är du skyldig att ersätta Tre för de samtal och den datatrafik som registrerats på ditt abonnemang.