Till innehållet
Meny

Inkluderande samhälle.

Vi tror att våra produkter och tjänster kan underlätta i kommunikationen mellan människor och föra dem samman. Genom projektet Musikkompis hjälper vi olika kulturer att mötas genom ett delat musikintresse. Vi har installerat musikpaket med fri musikstreaming på äldreboenden runt om i hela Sverige för att förbättra vardagen för våra äldre. Våra medarbetare kan själva välja om de vill vara lediga och fira det judiska nyåret Rosh hashana istället för till exempel julafton.

Läs mer