Till innehållet
Meny

Villkor & rättsliga förbehåll.

Följande villkor gäller för de webbsidor som ägs eller licensieras av Hi3G Access AB (nedan "3"). Genom att använda webbsidorna accepterar du att all användning sker i enlighet med följande villkor. 3 förbehåller sig rätten att ändra villkoren från tid till annan.

Villkor på tre.se.

3 reserverar sig för eventuella skrivfel och andra eventuella felaktigheter hos det material som presenteras på 3s webbsidor. 3 förbehåller sig rätten att efter egen bedömning revidera 3s webbsidor eller göra dem oåtkomliga. 3 ansvarar inte för sidor som är åtkomliga via länkar på 3s webbsidor, eller för information på sådana länkade sidor.

För köp av 3s produkter eller tjänster gäller särskilda villkor, som vi ber dig noggrant läsa innan du handlar av 3 på denna webbsida. Vidare gäller särskilda villkor för nyttjandet av 3s tjänster. 

Till våra allmänna villkor 

Upphovsrätt

3s webbsidor skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag. Upphovsrätt till material som tillhandahålls på denna webbsida tillhör 3, såvida annat inte anges. 

Information, namn och symboler på 3s webbsidor som betecknar 3s produkter och tjänster är varumärken som tillhör eller licensieras av 3. 

Information på 3s webbsidor, i form av exempelvis text, presentationer, grafiska illustrationer, bilder och ljud, får inte, om inte annat särskilt anges, återges, överföras, spridas eller lagras utan föregående skriftligt tillstånd från 3. Sådan information får inte heller, utan 3s föregående skriftliga tillstånd användas för kommersiellt syfte. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på 3s webbsidor.

 

Skador

3 ansvarar inte för skada eller förlust, oavsett om den är direkt, indirekt, en specialskada, en följdskada, eller annan skada eller förlust, som orsakas av material som finns på 3s webbsidor eller av modifierat sådant material, eller för skada som orsakas av att sidorna inte är användbara eller åtkomliga.

 

Sekretesspolicy

Här kan du läsa mer om vår sekretesspolicy beträffande insamlingen, användningen och publicerande av personlig information som vi mottar från dem som använder våra tjänster med Facebook-applikationer och även hur vi hanterar cookies.
Läs om vår Sekretesspolicy

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Här hittar du alla våra kontaktuppgifter till bland annat vårt huvudkontor, kundservice eller vår presskontakt.

Jobba på 3

Vi på 3 är den hungriga utmanaren som ständigt växer oss allt större och starkare. Vill du vara med och utmana dom andra? Kolla in vilka jobb vi har som skulle passa dig.

Hållbarhet

3 är en del av samhället och det är därför en självklarhet att vi engagerar oss för att bidra till en hållbar värld. Att bidra till ett hållbart samhälle är en naturlig del i vår företagskultur.

Vårt nät

Vi jobbar ständigt med att förbättra och bygga ut vårt nät. Idag kan ca 9,1 miljoner svenskar kan ringa, skicka SMS och MMS samt surfa i vårt nät.